Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Chuyên đề văn hóa nghệ thuật

Qua miền mơ tưởng

Qua miền mơ tưởng

(kontumtv.vn) – Giới thiệu bộ sưu tập 34 bức ảnh của cố nhiếp ảnh gia người Pháp Jean Marie Duchange... (Xem tiếp)

Trải nghiệm văn hóa

Trải nghiệm văn hóa

(kontumtv.vn) – Hoạt động trải nghiệm văn hóa không chỉ làm sống lại không gian văn hóa các dân tộc tỉnh Kon Tum mà còn góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số  ... (Xem tiếp)

Những khoảnh khắc của lòng đam mê

Những khoảnh khắc của lòng đam mê

(kontumtv.vn) – Giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của các giả... (Xem tiếp)

Hương vị Măng Đen

Hương vị Măng Đen

(kontumtv.vn) – Các món ăn đặc sản ở huyện Kon Plông... (Xem tiếp)

Duy trì phát triển cồng chiêng trong trường học

Duy trì phát triển cồng chiêng trong trường học

(kontumtv.vn) – Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố Kon Tum triển khai nhiều biện pháp duy trì và phát triển cồng chiêng... (Xem tiếp)

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa cồng chiêng

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa cồng chiêng

(kontumtv.vn) – Huyện Sa Thầy giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa cồng chiêng... (Xem tiếp)

Thế hệ trẻ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Thế hệ trẻ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

(kontumtv.vn) – Thế hệ trẻ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số... (Xem tiếp)

Tiếp nối giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Tiếp nối giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

(kontumtv.vn) – Các nghệ nhân ở làng KOn Trang Long Loi, thị trấn huyện Đăk Hà giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc  ... (Xem tiếp)

Sử thi của người BaNa

Sử thi của người BaNa

(kontumtv.vn) – Sử thi của người Bana được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia... (Xem tiếp)

Dưỡng hồn chiêng

Dưỡng hồn chiêng

(kontumtv.vn) – Liên hoan cồng chiêng – múa xoang dành cho lứa tuổi học sinh là cầu nối tốt nhất để con em đồng bào dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống... (Xem tiếp)

Page 5 of 8« First...34567...Last »