Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Chuyên đề văn hóa nghệ thuật

Tranh thêu chữ thập ở Kon Tum

Tranh thêu chữ thập ở Kon Tum

Đó là những bức tranh thêu tay, những tác phẩm đặc sắc của người phụ nữ Việt Nam được sáng tạo bằng đôi bàn tay khéo léo từ cây kim, sợi chỉ…... (Xem tiếp)

Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc từ trong trường học

Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc từ trong trường học

Ngành Giáo dục-Đào tạo thành phố Kon Tum gắn nhiệm vụ giáo dục với giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc của đồng bào các dân tộc thiểu số.... (Xem tiếp)

Ghè thiêng

Ghè thiêng

Có 1 vật dụng trong gia đình của đồng bào các dân tộc bản địa ở Tây Nguyên, gắn bó với bà con từ bao đời nay, không còn mang giá trị vật chất thông thường, mà còn có ý nghĩa tinh thần, đi vào đời sống tâm linh, tín ngưỡng của người dân, trở [...]... (Xem tiếp)

Dáng Gùi

Dáng Gùi

       ... (Xem tiếp)

Tượng dân gian dấu ấn du lịch Măng Đen

Tượng dân gian dấu ấn du lịch Măng Đen

 ... (Xem tiếp)

Page 8 of 8« First...45678