Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Chuyên đề văn hóa nghệ thuật

Thế hệ trẻ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Thế hệ trẻ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

(kontumtv.vn) – Thế hệ trẻ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số... (Xem tiếp)

Tiếp nối giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Tiếp nối giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

(kontumtv.vn) – Các nghệ nhân ở làng KOn Trang Long Loi, thị trấn huyện Đăk Hà giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc  ... (Xem tiếp)

Sử thi của người BaNa

Sử thi của người BaNa

(kontumtv.vn) – Sử thi của người Bana được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia... (Xem tiếp)

Dưỡng hồn chiêng

Dưỡng hồn chiêng

(kontumtv.vn) – Liên hoan cồng chiêng – múa xoang dành cho lứa tuổi học sinh là cầu nối tốt nhất để con em đồng bào dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống... (Xem tiếp)

Ngày vui của làng

Ngày vui của làng

(kontumtv.vn) – Bà con đồng bào dân tộc thiểu số làng Kon Rờ Bàng, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum mừng nhà rông mới... (Xem tiếp)

Lung linh sắc màu văn hóa

Lung linh sắc màu văn hóa

(kontumtv.vn) – Nghệ nhân các buôn, làng Tây Nguyên gặp gỡ, giao lưu tại kỳ liên hoan dân ca, dân vũ năm 2015 tại Kon Tum.... (Xem tiếp)

Văn công về làng

Văn công về làng

(kontumtv.vn) - Đội tuyên truyền lưu động của Trung tâm văn hóa tỉnh đưa chương trình văn nghệ phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa... (Xem tiếp)

Bảo tồn và kế thừa những làn điệu dân ca, dân vũ

Bảo tồn và kế thừa những làn điệu dân ca, dân vũ

(kontumtv.vn) – Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum triển khai nhiều giải pháp bảo tồn và phát huy những làn điệu dân ca, dân vũ... (Xem tiếp)

Tiếng hát nơi thôn làng xa

Tiếng hát nơi thôn làng xa

(kontumtv.vn) – Đoàn nghệ thuật tỉnh Kon Tum đã không ngừng trưởng thành, mang lời ca, tiếng hát đến với bà con vùng sâu, vùng xa, nơi biên cương Tổ quốc.... (Xem tiếp)

Chuyên đề văn hóa nghệ thuật ngày 7/12/2014

Chuyên đề văn hóa nghệ thuật ngày 7/12/2014

(kontumtv.vn) – Đặc sắc lễ hội ăn trâu của người Gia Rai ở thành phố Kon Tum... (Xem tiếp)

Page 8 of 10« First...678910