Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời 22/11/2020

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời 22/11/2020

... (Xem tiếp)

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 11/10/2020

 Dân hỏi - Thủ trưởng CQCN trả lời 11/10/2020

(kontumtv.vn) – Ông Nguyễn Văn Lộc – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời về việc quản lý Nhà nước tài nguyên khoáng sản... (Xem tiếp)

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 13/9/2020

 Dân hỏi - Thủ trưởng CQCN trả lời 13/9/2020

(kontumtv.vn) – Ông Vũ Mạnh Chữ – Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời về lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế gia đình... (Xem tiếp)

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 16/8/2020

 Dân hỏi - Thủ trưởng CQCN trả lời 16/8/2020

(kontumtv.vn) – Giám đốc Sở Công thương Lê Như Nhất trả lời, giải thích các ý kiến kiến nghị về năng lượng mặt trời... (Xem tiếp)

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 19/7/2020

 Dân hỏi - Thủ trưởng CQCN trả lời 19/7/2020

(kontumtv.vn) – Ông Nguyễn Tấn Liêm – Quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời về các cơ chế, chính sách tái đàn lợn sau dịch tả lợ châu Phi... (Xem tiếp)

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 7/6/2020

 Dân hỏi - Thủ trưởng CQCN trả lời 7/6/2020

(kontumtv.vn) – Ông A Kang – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời về việc triển khai Nghị quyết 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 10/5/2020

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 10/5/2020

(kontumtv.vn) – Ông Lê Danh Thứ – Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Kon Tum trả lời về việc thực hiện Nghị quyết 42 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19... (Xem tiếp)

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời 26/4/2020

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời 26/4/2020

(kontumtv.vn) – Ông Lê Như Nhất, Giám đốc Sở Công thương trả lời về việc vận hành các công trình thuỷ điện... (Xem tiếp)

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 15/4/2020

Dân hỏi - Thủ trưởng CQCN trả lời 15/4/2020

(kontumtv.vn) – Ông Trần Văn Thu, Phó giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông trả lời về truyền thông trên internet... (Xem tiếp)

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 16/2/2020

Dân hỏi - Thủ trưởng CQCN trả lời 16/2/2020

(kontumtv.vn) – Ông Nguyễn Văn Bình – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao đổi về phát triển du lịch cộng đồng... (Xem tiếp)

Page 1 of 812345...Last »