Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 3/3/2019

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 3/3/2019

(kontumtv.vn) – Giám đốc sở Nội vụ A Cường trả lời việc thực hiện Nghị định 113 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108 ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế... (Xem tiếp)

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 17/2/2019

Dân hỏi - Thủ trưởng CQCN trả lời 17/2/2019

(kontumtv.vn) Giám đốc sở LĐTB và Xã hội trả lời về việc giải quyết chế độ cho các đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019... (Xem tiếp)

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 20/1/2019

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 20/1/2019

... (Xem tiếp)

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 24/12/2018

Dân hỏi - Thủ trưởng CQCN trả lời 24/12/2018

(kontumtv.vn) – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Đức Hạnh giải thích về những thắc mắc của người dân về việc hoàn thổ sau khi khai thác vàng sa khoáng... (Xem tiếp)

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 11/11/2018

Dân hỏi - Thủ trưởng CQCN trả lời 11/11/2018

(kontumtv.vn) – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Phúc Phận trả lời về việc thay sách giáo khoa, mô hình trường học mới…... (Xem tiếp)

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời tháng 10/2018

Dân hỏi - Thủ trưởng CQCN trả lời tháng 10/2018

(kontumtv.vn) – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phan Văn Thế trả lời về các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum... (Xem tiếp)

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời 16/9/2018

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời 16/9/2018

(kontumtv.vn) – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Trung Hải trả lời việc việc bố trí, sắp xếp các khu tái định cư... (Xem tiếp)

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 5/8/2018

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 5/8/2018

(kontumtv.vn) – Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ Trần Thị Tuyết trả lời về việc phát triển sâm Ngọc Linh... (Xem tiếp)

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 8/7/2018

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 8/7/2018

(kontumtv.vn) – Ông Văn Tất Cường – Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh trả lời về việc ứng phó, phòng chống thiên tai... (Xem tiếp)

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 10/6/2018

Dân hỏi - Thủ trưởng CQCN trả lời 10/6/2018

(kontumtv.vn) – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Đức Hạnh trả lời về việc hoàn thổ hậu khai thác vàng... (Xem tiếp)

Page 2 of 712345...Last »