Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời tháng 10/2018

Dân hỏi - Thủ trưởng CQCN trả lời tháng 10/2018

(kontumtv.vn) – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phan Văn Thế trả lời về các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum... (Xem tiếp)

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời 16/9/2018

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời 16/9/2018

(kontumtv.vn) – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Trung Hải trả lời việc việc bố trí, sắp xếp các khu tái định cư... (Xem tiếp)

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 5/8/2018

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 5/8/2018

(kontumtv.vn) – Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ Trần Thị Tuyết trả lời về việc phát triển sâm Ngọc Linh... (Xem tiếp)

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 8/7/2018

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 8/7/2018

(kontumtv.vn) – Ông Văn Tất Cường – Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh trả lời về việc ứng phó, phòng chống thiên tai... (Xem tiếp)

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 10/6/2018

Dân hỏi - Thủ trưởng CQCN trả lời 10/6/2018

(kontumtv.vn) – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Đức Hạnh trả lời về việc hoàn thổ hậu khai thác vàng... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 13/5/2018

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 13/5/2018

(kontumtv.vn) – Giám đốc sở Y tế Đào Duy Khánh trả lời về việc quản lý dược phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum... (Xem tiếp)

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 15/4/2018

Dân hỏi - Thủ trưởng CQCN trả lời 15/4/2018

(kontumtv.vn) – Giám đốc sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời việc thực hiện các chính sách liên quan đến người nhiễm chất độc da cam trên địa bàn tỉnh Kon Tum... (Xem tiếp)

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 18/3/2018

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 18/3/2018

... (Xem tiếp)

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 18/2/2018

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 18/2/2018

(kontumtv.vn) – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội A Kang trả lời về việc chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo... (Xem tiếp)

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 21/1/2018

Dân hỏi - Thủ trưởng CQCN trả lời 21/1/2018

(kontumtv.vn) – Giám đốc sở Y tế Đào Duy Khánh trả lời về việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm... (Xem tiếp)

Page 2 of 612345...Last »