Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 18/2/2018

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 18/2/2018

(kontumtv.vn) – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội A Kang trả lời về việc chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo... (Xem tiếp)

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 21/1/2018

Dân hỏi - Thủ trưởng CQCN trả lời 21/1/2018

(kontumtv.vn) – Giám đốc sở Y tế Đào Duy Khánh trả lời về việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm... (Xem tiếp)

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 24/12/2017

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 24/12/2017

(kontumtv.vn) – Ông Trần Văn Lực – Giám đốc BHXH tỉnh Kon Tum trả lời về quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT... (Xem tiếp)

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 26/11/2017

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 26/11/2017

... (Xem tiếp)

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 29/10/2017

Dân hỏi - Thủ trưởng CQCN trả lời 29/10/2017

(kontumtv.vn) – Bà Phạm Thị Trung – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch trao đổi về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn... (Xem tiếp)

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 1/10/2017

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 1/10/2017

... (Xem tiếp)

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 3/9/2017

Dân hỏi - Thủ trưởng CQCN trả lời 3/9/2017

(kontumtv.vn) – Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư  Phan Văn Thế... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 6/8/2017

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 6/8/2017

(kontumtv.vn) – Giám đốc sở Công Thương Lê Như Nhất – trả lời liên quan đến sản phẩm sâm Ngọc Linh và việc sản xuất, kinh doanh xăng E5 RON92... (Xem tiếp)

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 9/7/2017

Dân hỏi - Thủ trưởng CQCN trả lời 9/7/2017

(kontumtv.vn) – Giám đốc sở Y tế Đào Duy Khánh trả lời về việc cứu chữa những người có nguy cơ phơi nhiễm HIV khi cấp cứu nạn nhân bị TNGT nhiễm HIV... (Xem tiếp)

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời 11/6/2017

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời 11/6/2017

(kontumtv.vn) – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Đức Hạnh trả lời về việc xây dựng cánh đồng lớn, tích tụ đất nông nghiệp... (Xem tiếp)

Page 3 of 712345...Last »