Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 13/5/2018

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 13/5/2018

(kontumtv.vn) – Giám đốc sở Y tế Đào Duy Khánh trả lời về việc quản lý dược phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum... (Xem tiếp)

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 15/4/2018

Dân hỏi - Thủ trưởng CQCN trả lời 15/4/2018

(kontumtv.vn) – Giám đốc sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời việc thực hiện các chính sách liên quan đến người nhiễm chất độc da cam trên địa bàn tỉnh Kon Tum... (Xem tiếp)

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 18/3/2018

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 18/3/2018

... (Xem tiếp)

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 18/2/2018

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 18/2/2018

(kontumtv.vn) – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội A Kang trả lời về việc chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo... (Xem tiếp)

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 21/1/2018

Dân hỏi - Thủ trưởng CQCN trả lời 21/1/2018

(kontumtv.vn) – Giám đốc sở Y tế Đào Duy Khánh trả lời về việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm... (Xem tiếp)

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 24/12/2017

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 24/12/2017

(kontumtv.vn) – Ông Trần Văn Lực – Giám đốc BHXH tỉnh Kon Tum trả lời về quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT... (Xem tiếp)

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 26/11/2017

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 26/11/2017

... (Xem tiếp)

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 29/10/2017

Dân hỏi - Thủ trưởng CQCN trả lời 29/10/2017

(kontumtv.vn) – Bà Phạm Thị Trung – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch trao đổi về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn... (Xem tiếp)

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 1/10/2017

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 1/10/2017

... (Xem tiếp)

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 3/9/2017

Dân hỏi - Thủ trưởng CQCN trả lời 3/9/2017

(kontumtv.vn) – Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư  Phan Văn Thế... (Xem tiếp)

Page 3 of 712345...Last »