Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 6/8/2017

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 6/8/2017

(kontumtv.vn) – Giám đốc sở Công Thương Lê Như Nhất – trả lời liên quan đến sản phẩm sâm Ngọc Linh và việc sản xuất, kinh doanh xăng E5 RON92... (Xem tiếp)

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 9/7/2017

Dân hỏi - Thủ trưởng CQCN trả lời 9/7/2017

(kontumtv.vn) – Giám đốc sở Y tế Đào Duy Khánh trả lời về việc cứu chữa những người có nguy cơ phơi nhiễm HIV khi cấp cứu nạn nhân bị TNGT nhiễm HIV... (Xem tiếp)

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời 11/6/2017

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời 11/6/2017

(kontumtv.vn) – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Đức Hạnh trả lời về việc xây dựng cánh đồng lớn, tích tụ đất nông nghiệp... (Xem tiếp)

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời 30/4/2017

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời 30/4/2017

(kontumtv.vn) – Ông Đào Duy Khánh – Giám đốc Sở Y tế trả lời về việc xử lý rác thải y tế... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 2/4/2017

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 2/4/2017

(kontumtv.vn) – Ông A Kang – Giám đốc Sở LĐTB và XH trao đổi về phòng tránh và bảo vệ trẻ em bị xâm hại tình dục... (Xem tiếp)

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 5/3/2017

Dân hỏi - Thủ trưởng CQCN trả lời 5/3/2017

(kontumtv.vn) – Ông Nguyễn Phúc Phận – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời về việc thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển cao đẳng, đại học... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 5/2/2017

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 5/2/2017

(kontumtv.vn) – Bà Phạm Thị Trung – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch trả lời về phát triển du lịch, bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 8/1/2017

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 8/1/2017

(kontumtv.vn) – Ông Lê Như Nhất – Giám đốc Sở Công thương trao đổi các giải pháp về bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 11/12/2016

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 11/12/2016

(kontumtv.vn) – Ông A Kang – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời về việc đào tạo nghề... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 13/11/2016

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 13/11/2016

(kontumtv.vn) – Ông A Cường – Giám đốc Sở Nội vụ trả lời về thực hiện đào tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số... (Xem tiếp)

Page 4 of 7« First...23456...Last »