Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời 30/4/2017

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời 30/4/2017

(kontumtv.vn) – Ông Đào Duy Khánh – Giám đốc Sở Y tế trả lời về việc xử lý rác thải y tế... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 2/4/2017

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 2/4/2017

(kontumtv.vn) – Ông A Kang – Giám đốc Sở LĐTB và XH trao đổi về phòng tránh và bảo vệ trẻ em bị xâm hại tình dục... (Xem tiếp)

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 5/3/2017

Dân hỏi - Thủ trưởng CQCN trả lời 5/3/2017

(kontumtv.vn) – Ông Nguyễn Phúc Phận – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời về việc thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển cao đẳng, đại học... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 5/2/2017

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 5/2/2017

(kontumtv.vn) – Bà Phạm Thị Trung – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch trả lời về phát triển du lịch, bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 8/1/2017

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 8/1/2017

(kontumtv.vn) – Ông Lê Như Nhất – Giám đốc Sở Công thương trao đổi các giải pháp về bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 11/12/2016

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 11/12/2016

(kontumtv.vn) – Ông A Kang – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời về việc đào tạo nghề... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 13/11/2016

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 13/11/2016

(kontumtv.vn) – Ông A Cường – Giám đốc Sở Nội vụ trả lời về thực hiện đào tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số... (Xem tiếp)

Dân hỏi- Thủ trưởng CQCN trả lời 16/10/2016

Dân hỏi- Thủ trưởng CQCN trả lời 16/10/2016

( kontumtv.vn ) Ông Lê Ngọc Tuấn – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời các giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp... (Xem tiếp)

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 18/9/2016

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 18/9/2016

(kontumtv.vn) – Ông Nguyễn Trung Hải – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời về các giải pháp thực hiện chủ trương đóng cửa rừng của Thủ tướng Chính phủ... (Xem tiếp)

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 21/8/2016

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 21/8/2016

(kontumtv.vn) – Ông Đào Duy Khánh – Giám đốc Sở Y tế trả lời về các giải pháp khống chế, dập dịch sốt xuất huyết  ... (Xem tiếp)

Page 4 of 7« First...23456...Last »