Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 29/5/2016

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 29/5/2016

(kontumtv.vn) – Ông Nguyễn Phúc Phận – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời về những điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh năm 2016... (Xem tiếp)

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 15/5/2016

Dân hỏi - Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 15/5/2016

(kontumtv.vn) – Ông Đồng Thanh Xuân – Giám đốc Sở Tài chính trả lời về việc tham mưu UBND tỉnh quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 17/4/2016

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 17/4/2016

(kontumtv.vn) – Ông Huỳnh Tấn Phục – Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải trả lời những ý kiến liên quan đến vấn đề giao thông, vận tải... (Xem tiếp)

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 3/4/2016

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 3/4/2016

(kontumtv.vn) – Ông Nguyễn Trung Hải – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời về các giải pháp phòng chống hạn... (Xem tiếp)

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời tháng 3/2016

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời tháng 3/2016

(kontumtv.vn) – Ông Nguyễn Văn Bảy – Giám đốc Sở Tư pháp trao đổi về việc triển khai Luật hộ tịch... (Xem tiếp)

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời tháng 2/2016

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời tháng 2/2016

(kontumtv.vn) – Ông Nguyễn Trung Hải trả lời về tái cơ cấu ngành nông nghiệp... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời tháng 1/2016

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời tháng 1/2016

(kontumtv.vn) – Ông Lê Như Nhất – Giám đốc Sở Công thương trả lời về chính sách bình ổn giá... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời tháng 12/2015

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời tháng 12/2015

(kontumtv.vn) – Ông Lê Như Nhất – Giám đốc Sở Công thương trả lời về việc triển khai xăng E5... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời tháng 11/2015

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời tháng 11/2015

(kontumtv.vn) – Ông Đào Duy Khánh- Giám đốc Sở Y tế trả lời về việc điều chỉnh tăng viện phí, giá dịch vụ khám chữa bệnh... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời tháng 10/2015

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời tháng 10/2015

(kontumtv.vn) – Ông Blong Tiến – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời về việc dạy nghề cho lao động nông thôn... (Xem tiếp)

Page 5 of 6« First...23456