Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời

Dân hỏi- Thủ trưởng CQCN trả lời 16/10/2016

Dân hỏi- Thủ trưởng CQCN trả lời 16/10/2016

( kontumtv.vn ) Ông Lê Ngọc Tuấn – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời các giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp... (Xem tiếp)

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 18/9/2016

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 18/9/2016

(kontumtv.vn) – Ông Nguyễn Trung Hải – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời về các giải pháp thực hiện chủ trương đóng cửa rừng của Thủ tướng Chính phủ... (Xem tiếp)

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 21/8/2016

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 21/8/2016

(kontumtv.vn) – Ông Đào Duy Khánh – Giám đốc Sở Y tế trả lời về các giải pháp khống chế, dập dịch sốt xuất huyết  ... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 24/7/2016

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 24/7/2016

(kontumtv.vn) – Bà Phạm Thị Trung – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch trả lời các giải pháp phát triển tiềm năng du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum... (Xem tiếp)

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 26/6/2016

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 26/6/2016

(kontumtv.vn) – Ông Ka Ba Thành – Trưởng ban Dân tộc trả lời về việc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho người dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn.... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 29/5/2016

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 29/5/2016

(kontumtv.vn) – Ông Nguyễn Phúc Phận – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời về những điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh năm 2016... (Xem tiếp)

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 15/5/2016

Dân hỏi - Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 15/5/2016

(kontumtv.vn) – Ông Đồng Thanh Xuân – Giám đốc Sở Tài chính trả lời về việc tham mưu UBND tỉnh quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 17/4/2016

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 17/4/2016

(kontumtv.vn) – Ông Huỳnh Tấn Phục – Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải trả lời những ý kiến liên quan đến vấn đề giao thông, vận tải... (Xem tiếp)

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 3/4/2016

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 3/4/2016

(kontumtv.vn) – Ông Nguyễn Trung Hải – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời về các giải pháp phòng chống hạn... (Xem tiếp)

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời tháng 3/2016

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời tháng 3/2016

(kontumtv.vn) – Ông Nguyễn Văn Bảy – Giám đốc Sở Tư pháp trao đổi về việc triển khai Luật hộ tịch... (Xem tiếp)

Page 5 of 7« First...34567