Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời tháng 2/2016

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời tháng 2/2016

(kontumtv.vn) – Ông Nguyễn Trung Hải trả lời về tái cơ cấu ngành nông nghiệp... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời tháng 1/2016

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời tháng 1/2016

(kontumtv.vn) – Ông Lê Như Nhất – Giám đốc Sở Công thương trả lời về chính sách bình ổn giá... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời tháng 12/2015

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời tháng 12/2015

(kontumtv.vn) – Ông Lê Như Nhất – Giám đốc Sở Công thương trả lời về việc triển khai xăng E5... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời tháng 11/2015

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời tháng 11/2015

(kontumtv.vn) – Ông Đào Duy Khánh- Giám đốc Sở Y tế trả lời về việc điều chỉnh tăng viện phí, giá dịch vụ khám chữa bệnh... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời tháng 10/2015

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời tháng 10/2015

(kontumtv.vn) – Ông Blong Tiến – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời về việc dạy nghề cho lao động nông thôn... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời tháng 9/2015

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời tháng 9/2015

(kontumtv.vn) – Ông Ka Ba Thành Trưởng Ban dân tộc trả lời về thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 22/8/2015

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 22/8/2015

(kontumtv.vn) – Ông Nguyễn Quang Hải – Giám đốc Sở Xây dựng trả lời về việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kon Tum... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời số 8/2015

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời số 8/2015

(kontumtv.vn) – Giám đốc Sở Nội vụ A Cường trao đổi về việc thi tuyển công chức năm 2015... (Xem tiếp)

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời số 7/2015

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời số 7/2015

(kontumtv.vn) – Bà Trần Thị Tuyết – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trả lời về việc ứng dụng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp... (Xem tiếp)

Dân hỏi- Thủ trưởng CQCN trả lời: Số 6/2015

Dân hỏi- Thủ trưởng CQCN trả lời: Số 6/2015

(kontumtv.vn) – Ông Huỳnh Tấn Phục – Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải trả lời về hành lang đường bộ... (Xem tiếp)

Page 6 of 7« First...34567