Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời số 8/2015

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời số 8/2015

(kontumtv.vn) – Giám đốc Sở Nội vụ A Cường trao đổi về việc thi tuyển công chức năm 2015... (Xem tiếp)

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời số 7/2015

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời số 7/2015

(kontumtv.vn) – Bà Trần Thị Tuyết – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trả lời về việc ứng dụng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp... (Xem tiếp)

Dân hỏi- Thủ trưởng CQCN trả lời: Số 6/2015

Dân hỏi- Thủ trưởng CQCN trả lời: Số 6/2015

(kontumtv.vn) – Ông Huỳnh Tấn Phục – Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải trả lời về hành lang đường bộ... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời: Số 5/2015

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời: Số 5/2015

(kontumtv.vn) – Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Phúc Phận trả lời việc tổ chức thi tốt nghiệp PTTH và xét tuyển các trường chuyên nghiệp năm 2015  ... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời: Số 4/2015

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời: Số 4/2015

(kontumtv.vn) – Ông Nguyễn Trung Hải – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời về cây mắc ca... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời: Số 3/2015

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời: Số 3/2015

(kontumtv.vn) – Ông Nguyễn Bộ – Giám đốc Sở Công thương trả lời về các công việc chuẩn bị tổ chức Hội chợ biên giới Ngọc Hồi  ... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời: Số 2/2015

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời: Số 2/2015

(kontumtv.vn) – Ông Blong Tiến – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời về thực hiện chính sách an sinh xã hội... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời: Số 1/2015

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời: Số 1/2015

(kontumtv.vn) – Ông Lê Ngọc Tuấn – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời về thu hút các dự án đầu tư vào tỉnh Kon Tum... (Xem tiếp)

Page 6 of 6« First...23456