Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 14/7/2020

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 14/7/2020

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 14/7/2020 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Ba Na ngày 14/7/2020

 Phát thanh tiếng Ba Na ngày 14/7/2020

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na ngày 14/7/2020 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 14/7/2020

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 14/7/2020

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 14/7/2020 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 14/7/2020

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 14/7/2020

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 14/7/2020 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Phát thanh trưa ngày 14/7/2020

 Phát thanh trưa ngày 14/7/2020

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh trưa ngày 14/7/2020 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 13/7/2020

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 13/7/2020

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 13/7/2020 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Ba Na ngày 13/7/2020

Phát thanh tiếng Ba Na ngày 13/7/2020

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na ngày 13/7/2020 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 13/7/2020

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 13/7/2020

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 13/7/2020 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 13/7/2020

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 13/7/2020

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 13/7/2020 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Phát thanh trưa ngày 13/7/2020

Phát thanh trưa ngày 13/7/2020

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh trưa ngày 13/7/2020 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Page 1 of 1 06112345...102030...Last »