Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh

Phát thanh ngày 27/12/2014

Phát thanh ngày 27/12/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh ngày 27/12/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Xê Đăng ngày 26/12/2014

Tiếng Xê Đăng ngày 26/12/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 26/12/2014 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Tiếng Ba Na ngày 26/12/2014

Tiếng Ba Na  ngày 26/12/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 26/12/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Jeh Triêng ngày 26/12/2014

Tiếng Jeh Triêng ngày 26/12/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 26/12/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Phát thanh ngày 26/12/2014

Phát thanh ngày 26/12/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh ngày 26/12/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Xê Đăng ngày 25/12/2014

Tiếng Xê Đăng ngày 25/12/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 25/12/2014 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Tiếng Ba Na ngày 25/12/2014

Tiếng Ba Na  ngày 25/12/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 25/12/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Jeh Triêng ngày 25/12/2014

Tiếng Jeh Triêng ngày 25/12/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 25/12/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Phát thanh ngày 25/12/2014

Phát thanh ngày 25/12/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh ngày 25/12/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Xê Đăng ngày 24/12/2014

Tiếng Xê Đăng ngày 24/12/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 24/12/2014 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Page 773 of 950« First...102030...771772773774775...780790800...Last »