Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh các thứ tiếng

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 23/4/2018

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 23/4/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 23/4/2018 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Ba Na ngày 23/4/2018

Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 23/4/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 23/4/2018 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 23/4/2018

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 23/4/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 23/4/2018 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 23/4/2018

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 23/4/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 23/4/2018 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 22/4/2018

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 22/4/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 22/4/2018 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Ba Na ngày 22/4/2018

Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 22/4/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 22/4/2018 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 22/4/2018

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 22/4/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 22/4/2018 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 22/4/2018

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 22/4/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 22/4/2018 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 21/4/2018

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 21/4/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 21/4/2018 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Ba Na ngày 21/4/2018

Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 21/4/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 21/4/2018 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Page 1 of 56712345...102030...Last »