Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh các thứ tiếng

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 27/6/2017

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 27/6/2017

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 27/6/2017 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Ba Na ngày 27/6/2017

Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 27/6/2017

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 27/6/2017 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 27/6/2017

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 27/6/2017

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 27/6/2017 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 27/6/2017

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 27/6/2017

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 27/6/2017 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 26/6/2017

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 26/6/2017

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 26/6/2017 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Ba Na ngày 26/6/2017

Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 26/6/2017

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 26/6/2017 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 26/6/2017

 Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 26/6/2017

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 26/6/2017 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 26/6/2017

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 26/6/2017

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 26/6/2017 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 25/6/2017

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 25/6/2017

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 25/6/2017 của Đài PT-TH Kon Tum  ... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Ba Na ngày 25/6/2017

Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 25/6/2017

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 25/6/2017 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Page 1 of 44812345...102030...Last »