Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh các thứ tiếng

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 21/10/2018

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 21/10/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 21/10/2018 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Ba Na ngày 21/10/2018

Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 21/10/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 21/10/2018 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 21/10/2018

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 21/10/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 21/10/2018 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 21/10/2018

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 21/10/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 21/10/2018 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 20/10/2018

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 20/10/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 20/10/2018 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Ba Na ngày 20/10/2018

Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 20/10/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 20/10/2018 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 20/10/2018

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 20/10/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 20/10/2018 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 20/10/2018

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 20/10/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 20/10/2018 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 19/10/2018

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 19/10/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 19/10/2018 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Ba Na ngày 19/10/2018

Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 19/10/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 19/10/2018 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Page 1 of 64012345...102030...Last »