Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh các thứ tiếng

Phát thanh tiếng Ba Na ngày 6/5/2018

Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 6/5/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 6/5/2018 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 6/5/2018

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 6/5/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 6/5/2018 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 6/5/2018

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 6/5/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 6/5/2018 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 5/5/2018

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 5/5/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 5/5/2018 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Ba Na ngày 5/5/2018

Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 5/5/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 5/5/2018 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 5/5/2018

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 5/5/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 5/5/2018 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 5/5/2018

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 5/5/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 5/5/2018 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 4/5/2018

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 4/5/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 4/5/2018 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Ba Na ngày 4/5/2018

Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 4/5/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 4/5/2018 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 4/5/2018

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 4/5/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 4/5/2018 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Page 20 of 591« First...10...1819202122...304050...Last »