Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh các thứ tiếng

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 15/6/2018

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 15/6/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 15/6/2018 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 15/6/2018

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 15/6/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 15/6/2018 của Đài PT-TH Kon Tum  ... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 14/6/2018

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 14/6/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 14/6/2018 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Ba Na ngày 14/6/2018

Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 14/6/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 14/6/2018 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 14/6/2018

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 14/6/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 14/6/2018 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 14/6/2018

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 14/6/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 14/6/2018 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 13/6/2018

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 13/6/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 13/6/2018 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Ba Na ngày 13/6/2018

Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 13/6/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 13/6/2018 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 13/6/2018

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 13/6/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 13/6/2018 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 13/6/2018

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 13/6/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 13/6/2018 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Page 4 of 591« First...23456...102030...Last »