Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh các thứ tiếng

Tiếng Jeh Triêng ngày 13/8/2014

Tiếng Jeh Triêng ngày 13/8/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 13/8/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Xê Đăng ngày 12/8/2014

Tiếng Xê Đăng ngày 12/8/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 12/8/2014 của Đài PT-TH... (Xem tiếp)

Tiếng Ba Na ngày 12/8/2014

Tiếng Ba Na ngày 12/8/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 12/8/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Jeh Triêng ngày 12/8/2014

Tiếng Jeh Triêng ngày 12/8/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 12/8/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Xê Đăng ngày 11/8/2014

Tiếng Xê Đăng ngày 11/8/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 11/8/2014 của Đài PT-TH... (Xem tiếp)

Tiếng Ba Na ngày 11/8/2014

Tiếng Ba Na ngày 11/8/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 11/8/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Jeh Triêng ngày 11/8/2014

Tiếng Jeh Triêng ngày 11/8/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 11/8/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Xê Đăng ngày 10/8/2014

Tiếng Xê Đăng ngày 10/8/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 10/8/2014 của Đài PT-TH... (Xem tiếp)

Tiếng Ba Na ngày 10/8/2014

Tiếng Ba Na ngày 10/8/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 10/8/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Jeh Triêng ngày 10/8/2014

Tiếng Jeh Triêng ngày 10/8/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 10/8/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Page 588 of 677« First...102030...586587588589590...600610620...Last »