Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh các thứ tiếng

Tiếng Ba Na ngày 17/01/2014

Tiếng Ba Na ngày 17/01/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 17/1/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Jeh Triêng ngày 17/01/2014

Tiếng Jeh Triêng ngày 17/01/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 17/1/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Xê Đăng ngày 16/01/2014

Tiếng Xê Đăng ngày 16/01/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 16/1/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Ba Na ngày 16/01/2014

Tiếng Ba Na ngày 16/01/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 16/1/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Jeh Triêng ngày 16/01/2014

Tiếng Jeh Triêng ngày 16/01/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 16/1/2014 của Đài PT-TH KonTum  ... (Xem tiếp)

Tiếng Xê Đăng ngày 15/01/2014

Tiếng Xê Đăng ngày 15/01/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 15/1/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Ba Na ngày 15/01/2014

Tiếng Ba Na ngày 15/01/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 15/1/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Jeh Triêng ngày 15/01/2014

Tiếng Jeh Triêng ngày 15/01/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 15/1/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Xê Đăng ngày 14/01/2014

Tiếng Xê Đăng ngày 14/01/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 14/1/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Ba Na ngày 14/01/2014

Tiếng Ba Na ngày 14/01/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 14/1/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Page 588 of 615« First...102030...586587588589590...600610...Last »