Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh các thứ tiếng

Tiếng Jeh Triêng ngày 2/7/2014

Tiếng Jeh Triêng ngày 2/7/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 2/7/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Xê Đăng ngày 1/7/2014

Tiếng Xê Đăng ngày 1/7/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 1/7/2014 của Đài PT-TH... (Xem tiếp)

Tiếng Ba Na ngày 1/7/2014

Tiếng Ba Na  ngày 1/7/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 1/7/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Jeh Triêng ngày 1/7/2014

Tiếng Jeh Triêng ngày 1/7/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 1/7/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Xê Đăng ngày 30/6/2014

Tiếng Xê Đăng ngày 30/6/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 30/6/2014 của Đài PT-TH... (Xem tiếp)

Tiếng Ba Na ngày 30/6/2014

Tiếng Ba Na  ngày 30/6/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 30/6/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Jeh Triêng ngày 30/6/2014

Tiếng Jeh Triêng ngày 30/6/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 30/6/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Xê Đăng ngày 29/6/2014

Tiếng Xê Đăng ngày 29/6/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 29/6/2014 của Đài PT-TH... (Xem tiếp)

Tiếng Ba Na ngày 29/6/2014

Tiếng Ba Na  ngày 29/6/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 29/6/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Jeh Triêng ngày 29/6/2014

Tiếng Jeh Triêng ngày 29/6/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 29/6/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Page 599 of 676« First...102030...597598599600601...610620630...Last »