Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh các thứ tiếng

Tiếng Xê Đăng ngày 05/03/2014

Tiếng Xê Đăng ngày 05/03/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 05/3/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Ba Na ngày 05/03/2014

Tiếng Ba Na ngày 05/03/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 05/3/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Jeh Triêng ngày 05/03/2014

Tiếng Jeh Triêng ngày 05/03/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 05/3/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Xê Đăng ngày 04/03/2014

Tiếng Xê Đăng ngày 04/03/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 04/3/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Ba Na ngày 04/03/2014

Tiếng Ba Na ngày 04/03/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 04/3/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Jeh Triêng ngày 04/03/2014

Tiếng Jeh Triêng ngày 04/03/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 04/3/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Xê Đăng ngày 03/03/2014

Tiếng Xê Đăng ngày 03/03/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 03/3/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Ba Na ngày 03/03/2014

Tiếng Ba Na ngày 03/03/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 03/3/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Jeh Triêng ngày 03/03/2014

Tiếng Jeh Triêng ngày 03/03/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 03/3/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Xê Đăng ngày 02/03/2014

Tiếng Xê Đăng ngày 02/03/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 02/3/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Page 599 of 640« First...102030...597598599600601...610620630...Last »