Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh các thứ tiếng

Tiếng Ba Na ngày 14/12/2014

Tiếng Ba Na  ngày 14/12/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 14/12/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Jeh Triêng ngày 14/12/2014

Tiếng Jeh Triêng ngày 14/12/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 14/12/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Xê Đăng ngày 13/12/2014

Tiếng Xê Đăng ngày 13/12/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 13/12/2014 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Tiếng Ba Na ngày 13/12/2014

Tiếng Ba Na  ngày 13/12/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 13/12/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Jeh Triêng ngày 13/12/2014

Tiếng Jeh Triêng ngày 13/12/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 13/12/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Xê Đăng ngày 12/12/2014

Tiếng Xê Đăng ngày 12/12/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 12/12/2014 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Tiếng Ba Na ngày 12/12/2014

Tiếng Ba Na  ngày 12/12/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 12/12/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Jeh Triêng ngày 12/12/2014

Tiếng Jeh Triêng ngày 12/12/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 12/12/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Xê Đăng ngày 11/12/2014

Tiếng Xê Đăng ngày 11/12/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 11/12/2014 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Tiếng Ba Na ngày 11/12/2014

Tiếng Ba Na  ngày 11/12/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 11/12/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Page 599 of 725« First...102030...597598599600601...610620630...Last »