Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Cải cách hành chính

Cải cách hành chính 7/10/2019

Cải cách hành chính 7/10/2019

(kontumtv.vn) – Cải cách thủ tục hành chính tại một số xã trên địa bàn TP. Kon Tum... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 9/9/2019

Cải cách hành chính 9/9/2019

(kontumtv.vn) – Khắc phục những tồn tại trong công tác cải cách hành chính của phường Thắng Lợi, TP. Kon Tum... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 12/8/2019

Cải cách hành chính 12/8/2019

(kontumtv.vn) – Đưa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh vào hoạt động... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 15/7/2019

Cải cách hành chính 15/7/2019

... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 17/6/2019

Cải cách hành chính 17/6/2019

(kontumtv.vn) – Gấp rút đưa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum vào hoạt động... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 20/5/2019

Cải cách hành chính 20/5/2019

(kontumtv.vn) – Chuẩn bị thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Kon Tum... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 22/4/2019

Cải cách hành chính 22/4/2019

(kontumtv.vn) – Kon Plông đẩy mạnh cải cách hành chính... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 25/3/2019

Cải cách hành chính  25/3/2019

(kontumtv.vn) – Xã Đăk Rơ Wa đổi mới công tác cải cách hành chính... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 25/2/2019

Cải cách hành chính 25/2/2019

(kontumtv.vn) – Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đẩy mạnh cải cách hành chính... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 28/1/2019

Cải cách hành chính 28/1/2019

(kontumtv.vn) – Chuyển biến trong công tác cải cách hành chính tại thành phố Kon Tum... (Xem tiếp)

Page 1 of 812345...Last »