Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Cải cách hành chính

Cải cách hành chính 2/11/2020

 Cải cách hành chính 2/11/2020

(kontumtv.vn) – Thực hiện văn hóa công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 5/10/2020

 Cải cách hành chính 5/10/2020

(kontumtv.vn) – Tổ chức lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 7/9/2020

 Cải cách hành chính 7/9/2020

(kontumtv.vn) – Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính qua bưu điện... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 10/8/2020

 Cải cách hành chính 10/8/2020

(kontumtv.vn) – Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kon Tum... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 13/7/2020

 Cải cách hành chính 13/7/2020

(kontumtv.vn) – Tỉnh Kon Tum nỗ lực thực hiện cải cách hành chính... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 15/6/2020

 Cải cách hành chính 15/6/2020

(kontumtv.vn) – Lợi ích từ công tác cải cách hành chính trong ngành ngân hàng... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 18/5/2020

 Cải cách hành chính 18/5/2020

(kontumtv.vn) – Đơn giản hoá thủ tục hành chính tại các cơ sở khám, chữa bệnh cấp huyện... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 20/4/2020

Cải cách hành chính 20/4/2020

(kontumtv.vn) – Đẩy mạnh giao dịch trực tuyến trong phòng, chống covid-19... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 24/3/2020

Cải cách hành chính 24/3/2020

(kontumtv.vn) – 2019 – năm đột phá trong lĩnh vực cải cách hành chính... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 24/2/2020

Cải cách hành chính 24/2/2020

(kontumtv.vn) – Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính các đơn vị công an tỉnh... (Xem tiếp)

Page 1 of 912345...Last »