Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Cải cách hành chính

Cải cách hành chính 22/4/2019

Cải cách hành chính 22/4/2019

(kontumtv.vn) – Kon Plông đẩy mạnh cải cách hành chính... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 25/3/2019

Cải cách hành chính  25/3/2019

(kontumtv.vn) – Xã Đăk Rơ Wa đổi mới công tác cải cách hành chính... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 25/2/2019

Cải cách hành chính 25/2/2019

(kontumtv.vn) – Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đẩy mạnh cải cách hành chính... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 28/1/2019

Cải cách hành chính 28/1/2019

(kontumtv.vn) – Chuyển biến trong công tác cải cách hành chính tại thành phố Kon Tum... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 31/12/2018

Cải cách hành chính 31/12/2018

(kontumtv.vn) – Cần phát huy dịch vụ công trực tuyến... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 3/2/2018

Cải cách hành chính 3/2/2018

... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 5/11/2018

Cải cách hành chính 5/11/2018

(kontumtv.vn) – Tuổi trẻ huyện Đăk Hà tích cực tham gia cải cách hành chính... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 8/10/2018

Cải cách hành chính 8/10/2018

(kontumtv.vn) – Giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 10/9/2018

Cải cách hành chính 10/9/2018

(kontumtv.vn) – Sáp nhập một số đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 13/8/2018

Cải cách hành chính 13/8/2018

(kontumtv.vn) – Đẩy mạnh quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2018... (Xem tiếp)

Page 1 of 812345...Last »