Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Cải cách hành chính

Cải cách hành chính 9/10/2017

Cải cách hành chính 9/10/2017

(kontumtv.vn) – Trao đổi với ông Lê Viết Nam về thực hiện Dự án hỗ trợ quản trị địa phương... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 11/9/2017

Cải cách hành chính 11/9/2017

(kontumtv.vn) – Đẩy mạnh dịch vụ thanh toán tiền điện qua ngân hàng... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 14/8/2017

Cải cách hành chính 14/8/2017

(kontumtv.vn) – Khó khăn khi thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 17/7/2017

Cải cách hành chính 17/7/2017

... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 19/6/2017

Cải cách hành chính 19/6/2017

(kontumtv.vn) – Chuyển biến trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 22/5/2017

Cải cách hành chính 22/5/2017

(kontumtv.vn) – TRao đổi ông Nguyễn Cường – Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh về trao trả hồ sơ... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 24/4/2017

Cải cách hành chính 24/4/2017

... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 27/3/2017

Cải cách hành chính 27/3/2017

(kontumtv.vn) – Xây dựng và hoàn thiện chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 27/2/2017

Cải cách hành chính 27/2/2017

... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 2/1/2017

Cải cách hành chính 2/1/2017

(kontumtv.vn) – Trao đổi với ông Hà Xuân Nguyên – Trưởng phòng cải cách hành chính về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum... (Xem tiếp)

Page 1 of 612345...Last »