Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Cải cách hành chính

Cải cách hành chính 31/12/2018

Cải cách hành chính 31/12/2018

(kontumtv.vn) – Cần phát huy dịch vụ công trực tuyến... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 3/2/2018

Cải cách hành chính 3/2/2018

... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 5/11/2018

Cải cách hành chính 5/11/2018

(kontumtv.vn) – Tuổi trẻ huyện Đăk Hà tích cực tham gia cải cách hành chính... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 8/10/2018

Cải cách hành chính 8/10/2018

(kontumtv.vn) – Giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 10/9/2018

Cải cách hành chính 10/9/2018

(kontumtv.vn) – Sáp nhập một số đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 13/8/2018

Cải cách hành chính 13/8/2018

(kontumtv.vn) – Đẩy mạnh quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2018... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 16/7/2018

Cải cách hành chính 16/7/2018

(kontumtv.vn) – Phát huy hiệu quả hoạt động trang thông tin điện tử... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 18/6/2018

Cải cách hành chính 18/6/2018

(kontumtv.vn) – Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 21/5/2018

Cải cách hành chính 21/5/2018

(kontumtv.vn) – Sở Công thương đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 23/4/2018

Cải cách hành chính 23/4/2018

(kontumtv.vn) – Cung cấp dịch vụ công trực tuyến khó nhưng phải làm... (Xem tiếp)

Page 1 of 712345...Last »