Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Cải cách hành chính

Cải cách hành chính 18/6/2018

Cải cách hành chính 18/6/2018

(kontumtv.vn) – Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 21/5/2018

Cải cách hành chính 21/5/2018

(kontumtv.vn) – Sở Công thương đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 23/4/2018

Cải cách hành chính 23/4/2018

(kontumtv.vn) – Cung cấp dịch vụ công trực tuyến khó nhưng phải làm... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 26/3/2018

Cải cách hành chính 26/3/2018

(kontumtv.vn) – Trao đổi ông Cao Trung Tin – Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô về công tác cải cách hành chính trên địa bàn... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 26/2/2018

Cải cách hành chính 26/2/2018

(kontumtv.vn) – Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực hải quan... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 29/1/2018

Cải cách hành chính 29/1/2018

(kontumtv.vn) – Thành phố Kon Tum đẩy mạnh cải cách hành chính ở xã, phường... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 1/1/2018

Cải cách hành chính 1/1/2018

(kontumtv.vn) – Đánh giá kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 4/12/2017

Cải cách hành chính 4/12/2017

(kontumtv.vn) – Giải quyết thủ tục hành chính ở cấp phường... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 7/11/2017

Cải cách hành chính 7/11/2017

(kontumtv.vn) – Giám đốc sở Tư pháp Nguyễn Văn Bảy trao đổi việc thực hiện Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 9/10/2017

Cải cách hành chính 9/10/2017

(kontumtv.vn) – Trao đổi với ông Lê Viết Nam về thực hiện Dự án hỗ trợ quản trị địa phương... (Xem tiếp)

Page 1 of 612345...Last »