Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Cải cách hành chính

Cải cách hành chính 1/1/2018

Cải cách hành chính 1/1/2018

(kontumtv.vn) – Đánh giá kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 4/12/2017

Cải cách hành chính 4/12/2017

(kontumtv.vn) – Giải quyết thủ tục hành chính ở cấp phường... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 7/11/2017

Cải cách hành chính 7/11/2017

(kontumtv.vn) – Giám đốc sở Tư pháp Nguyễn Văn Bảy trao đổi việc thực hiện Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 9/10/2017

Cải cách hành chính 9/10/2017

(kontumtv.vn) – Trao đổi với ông Lê Viết Nam về thực hiện Dự án hỗ trợ quản trị địa phương... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 11/9/2017

Cải cách hành chính 11/9/2017

(kontumtv.vn) – Đẩy mạnh dịch vụ thanh toán tiền điện qua ngân hàng... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 14/8/2017

Cải cách hành chính 14/8/2017

(kontumtv.vn) – Khó khăn khi thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 17/7/2017

Cải cách hành chính 17/7/2017

... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 19/6/2017

Cải cách hành chính 19/6/2017

(kontumtv.vn) – Chuyển biến trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 22/5/2017

Cải cách hành chính 22/5/2017

(kontumtv.vn) – TRao đổi ông Nguyễn Cường – Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh về trao trả hồ sơ... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 24/4/2017

Cải cách hành chính 24/4/2017

... (Xem tiếp)

Page 1 of 612345...Last »