Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Điểm tựa an sinh xã hội

Điểm tựa an sinh xã hội 20/8/2019

Điểm tựa an sinh xã hội 20/8/2019

(kontumtv.vn) – Tăng cường đối thoại, tọa đàm trực tiếp với đối tượng nhằm nâng cao số lượng và chất lượng bảo hiểm xã hội... (Xem tiếp)

Điểm tựa an sinh xã hội 23/7/2019

Điểm tựa an sinh xã hội 23/7/2019

(kontumtv.vn) – Bảo hiểm y tế – điểm tựa cho người khuyết tật... (Xem tiếp)

Điểm tựa an sinh xã hội 25/6/2019

Điểm tựa an sinh xã hội 25/6/2019

(kontumtv.vn) – Bội chi quỹ bảo hiểm y tếvà giải pháp quản lý quỹ hiệu quả... (Xem tiếp)

Điểm tựa an sinh xã hội 28/5/2019

Điểm tựa an sinh xã hội 28/5/2019

(kontumtv.vn) – Nét mới trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2019... (Xem tiếp)

Điểm tựa an sinh xã hội 30/4/2019

Điểm tựa an sinh xã hội 30/4/2019

(kontumtv.vn) – Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt nhân dân... (Xem tiếp)

Điểm tựa an sinh xã hội 2/4/2019

Điểm tựa an sinh xã hội  2/4/2019

(kontumtv.vn) – Vai trò của đại lý thu trong tuyên truyền đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện... (Xem tiếp)

Điểm tựa an sinh xã hội 5/3/2019

Điểm tựa an sinh xã hội 5/3/2019

(kontumtv.vn) – Một số điểm mới của Luật bảo hiểm y tế theo Nghị định 146 của Chính phủ... (Xem tiếp)

Điểm tựa an sinh xã hội 5/2/2019

Điểm tựa an sinh xã hội 5/2/2019

(kontumtv.vn) – Nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội... (Xem tiếp)

Điểm tựa an sinh xã hội 8/1/2019

Điểm tựa an sinh xã hội 8/1/2019

(kontumtv.vn) – Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động... (Xem tiếp)

Điểm tựa an sinh xã hội 11/12/2018

Điểm tựa an sinh xã hội 11/12/2018

(kontumtv.vn) – Giải quyết tốt các chính sách nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội... (Xem tiếp)

Page 1 of 512345