Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Diễn đàn cử tri

Công khai thông tin khi thực hiện dự án tại xã Đăk Rơ Wa

Công khai thông tin khi thực hiện dự án tại xã Đăk Rơ Wa

(kontumtv.vn) – Công khai thông tin khi thực hiện dự án tại xã Đăk Rơ Wa... (Xem tiếp)

Cần quan tâm hơn nữa hộ nghèo người cao tuổi

Cần quan tâm hơn nữa hộ nghèo người cao tuổi

(kontumtv.vn) – Cần quan tâm hơn nữa hộ nghèo người cao tuổi... (Xem tiếp)

Chậm tiến độ ở tiểu Dự án nâng cấp, sửa chữa đập thủy lợi Đăk Kit và hạ tầng nông thôn

Chậm tiến độ ở tiểu Dự án nâng cấp, sửa chữa đập thủy lợi Đăk Kit và hạ tầng nông thôn

(kontumtv.vn) – Chậm tiến độ ở tiểu Dự án nâng cấp, sửa chữa đập thủy lợi Đăk Kit và hạ tầng nông thôn... (Xem tiếp)

Thiếu phòng học ở Trường phổ thông dân tộc nội trú Sa Thầy

Thiếu phòng học ở Trường phổ thông dân tộc nội trú Sa Thầy

(kontumtv.vn) – Thiếu phòng học ở Trường phổ thông dân tộc nội trú Sa Thầy... (Xem tiếp)

Dịch vụ hành chính công – kết quả bước đầu và những vấn đề đặt ra

Dịch vụ hành chính công - kết quả bước đầu và những vấn đề đặt ra

(kontumtv.vn) – Dịch vụ hành chính công – kết quả bước đầu và những vấn đề đặt ra... (Xem tiếp)

Vướng mắc trong giải quyết chế độ 62

Vướng mắc trong giải quyết chế độ 62

(kontumtv.vn) – Vướng mắc trong giải quyết chế độ 62... (Xem tiếp)

Tỉnh lộ 678 xuống cấp trầm trọng

Tỉnh lộ 678 xuống cấp trầm trọng

(kontumtv.vn) – Tỉnh lộ 678 xuống cấp trầm trọng... (Xem tiếp)

Sớm sửa chữa tỉnh lộ 677

Sớm sửa chữa tỉnh lộ 677

(kontumtv.vn) – Sớm sửa chữa tỉnh lộ 677... (Xem tiếp)

Sách giáo khoa và những vấn đề cần lưu tâm

Sách giáo khoa và những vấn đề cần lưu tâm

(kontumtv.vn) – Sách giáo khoa và những vấn đề cần lưu tâm... (Xem tiếp)

Cần tăng cường các biện pháp bảo vệ công trình công cộng

Cần tăng cường các biện pháp bảo vệ công trình công cộng

(kontumtv.vn) – Cần tăng cường các biện pháp bảo vệ công trình công cộng... (Xem tiếp)

Page 1 of 1612345...10...Last »