Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Diễn đàn cử tri

Diễn đàn cử tri ngày 23/6/2015

Diễn đàn cử tri ngày 23/6/2015

(kontumtv.vn) – Viết tiếp chuyện tái định cư thủy điện Đăk Đrinh  ... (Xem tiếp)

Diễn đàn cử tri ngày 9/6/2015

Diễn đàn cử tri ngày 9/6/2015

(kontumtv.vn) – Nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp... (Xem tiếp)

Diễn đàn cử tri ngày 26/5/2015

Diễn đàn cử tri ngày 26/5/2015

(kontumtv.vn) – Xe taxi  chỗ nào cũng đậu, cũng dừng đón, trả khách đã ảnh hưởng mỹ quan đô thị, cần phải lập lại trật tự cho lọai hình vận tải công cộng này.... (Xem tiếp)

Diễn đàn cử tri ngày 12/5/2015

Diễn đàn cử tri ngày 12/5/2015

(kontumtv.vn) – Một số vướng mắc trong xây dựng khu tái định cư ở huyện Đăk Hà      ... (Xem tiếp)

Diễn đàn cử tri ngày 14/4/2015

Diễn đàn cử tri ngày 14/4/2015

(kontumtv.vn) – Những con đường từ sức dân... (Xem tiếp)

Diễn đàn cử tri ngày 17/3/2015

Diễn đàn cử tri ngày 17/3/2015

(kontumtv.vn) – Giải quyết xong các vướng mắc trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên tuyến đường Hồ Chí Minh đang thi công tại địa phận huyện Đăk Hà  ... (Xem tiếp)

Diễn đàn cử tri ngày 03/3/2015

Diễn đàn cử tri ngày 03/3/2015

(kontumtv.vn) – Đồng bào dân tộc thiểu số ở một số phường trên địa bàn thành phố Kon Tum bước đầu ổn định cuộc sống tại khu tái định cư, giãn dân... (Xem tiếp)

Diễn đàn cử tri ngày 17/2/2015

Diễn đàn cử tri ngày 17/2/2015

(kontumtv.vn) – Người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ quà tết, chia sẻ yêu thương... (Xem tiếp)

Diễn đàn cử tri ngày 3/2/2015

Diễn đàn cử tri ngày 3/2/2015

(kontumtv.vn) – Các ngành, các cấp quan tâm, chăm lo tết cho người nghèo ở vùng sâu, vùng xa... (Xem tiếp)

Diễn đàn cử tri ngày 6/1/2015

Diễn đàn cử tri ngày 6/1/2015

(kontumtv.vn) – Công trình thủy lợi Ya Tang chưa phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp... (Xem tiếp)

Page 10 of 13« First...89101112...Last »