Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Diễn đàn cử tri

Diễn đàn cử tri ngày 7/1/2014

Diễn đàn cử tri ngày 7/1/2014

(kontumtv.vn) – Trên địa bàn thành phố Kon Tum, hiện còn nhiều khu dân cư có đường dây điện sau công tơ không đảm bảo an toàn, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.... (Xem tiếp)

Diễn đàn cử tri ngày 24/12/2013

Diễn đàn cử tri ngày 24/12/2013

Chuyên mục: Diễn đàn cử tri hôm nay có nội dung đề cập: Cấp nước sinh hoạt tập trung có thu tiền- Mô hình hay ở xã Ngọc Lây... (Xem tiếp)

Diễn đàn cử tri ngày 10/12/2013

Diễn đàn cử tri ngày 10/12/2013

Đóng chân nơi biên giới Mo Rai, những người lính Công ty TNHH MTV 78 luôn ... (Xem tiếp)

Diễn đàn cử tri ngày 26/11/2013

Diễn đàn cử tri ngày 26/11/2013

Chính thức về nơi ở mới từ hơn 2 năm nay, thế nhưng đến nay, 14 thôn tái định cư của huyện Tu Mơ Rông vẫn chưa có điện thắp sáng…    ... (Xem tiếp)

Diễn đàn cử tri ngày 12/11/2013

Diễn đàn cử tri ngày 12/11/2013

Việc thu mua mủ cao su gây ô nhiễm môi trường ở thôn Tân An, xã Ia Chim, Thành phố Kon Tum sẽ được PV chúng tôi đề cập trong  chương trình hôm nay.... (Xem tiếp)

Diễn đàn cử tri ngày 29/10/2013

Diễn đàn cử tri ngày 29/10/2013

Nhiều diện tích đất phụ trợ của công trình thủy điện Plei Krông bị người dân lấn chiếm để  sản xuất, nhưng đơn vị chức năng quản lý chưa chặt chẽ.... (Xem tiếp)

Diễn đàn cử tri ngày 15/10/2013

Diễn đàn cử tri ngày 15/10/2013

Khó di dời nghĩa trang ra khỏi khu dân cư... (Xem tiếp)

Page 14 of 14« First...1011121314