Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày 1/5/2014

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày 1/5/2014

(kontumtv.vn) –  Già làng A Jưn Thôn Kon Tum Kpơng 2, Xã Đăk Rơ Wa, Thành phố Kon Tum tấm gương tiêu biểu trong việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  ... (Xem tiếp)

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày 17/4/2014

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày 17/4/2014

(kontumtv.vn) – Anh A Lê ở thôn Plei Drộp, xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.... (Xem tiếp)

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày 3/4/2014

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày 3/4/2014

(kontumtv.vn) - Già làng A Nùng ở thôn Mô Pả, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông là tấm gương trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời   tích cực lao động sản xuất để vươn [...]... (Xem tiếp)

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày 20/3/2014

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày 20/3/2014

(kontumtv.vn) –  A Đruế- Bí thư Đoàn cơ sở xã Đăk Long, huyện Kon Plông tích cực trong công tác đoàn, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc .... (Xem tiếp)

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày 6/3/2014

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày 6/3/2014

(kontumtv.vn) – ông A BLut (A BLút) – thôn trưởng thôn Đăk Kang Peng, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô-  một trong những tấm gương sáng trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.... (Xem tiếp)

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày 20/2/2014

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày 20/2/2014

(kontumtv.vn) – Những chuyển biến tích cực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Lân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…... (Xem tiếp)

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày 6/2/2014

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày 6/2/2014

... (Xem tiếp)

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày 23/1/2014

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày 23/1/2014

(kontumtv.vn) – Là tổ trưởng tổ dân phố 3, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, ông Nguyễn Văn Tân luôn được bà con yêu mến, kính trọng; là tấm gương vượt khó để mọi người học tập và làm theo.... (Xem tiếp)

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày 9/1/2014

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày 9/1/2014

(kontumtv.vn) – Mô hình sinh hoạt tư tưởng đầu tuần tại huyện Đăk Hà là một điển hình sáng tạo trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.... (Xem tiếp)

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày 26/12/2013

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày 26/12/2013

... (Xem tiếp)

Page 15 of 16« First...1213141516