Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Khoa học và Công nghệ

Khoa học và Công nghệ ngày 3/8/2015

Khoa học và Công nghệ ngày 3/8/2015

(kontumtv.vn) – Bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh... (Xem tiếp)

Khoa học và Công nghệ ngày 24/5/2015

Khoa học và Công nghệ ngày 24/5/2015

... (Xem tiếp)

Khoa học và Công nghệ ngày 29/3/2015

Khoa học và Công nghệ ngày 29/3/2015

(kontumtv.vn) – Kết quả ứng dụng, áp dụng tiến bộ khoa học – công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp... (Xem tiếp)

Khoa học và Công nghệ ngày 16/2/2015

Khoa học và Công nghệ ngày 16/2/2015

(kontumtv.vn) – Kết quả bước đầu thực hiện nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện Plei Krông... (Xem tiếp)

Khoa học và Công nghệ ngày 17/12/2014

Khoa học và Công nghệ ngày 17/12/2014

(kontumtv.vn) – Hiệu quả bước đầu đưa sâm dây về trồng ở huyện Đăk Glei... (Xem tiếp)

Khoa học và Công nghệ ngày 22/10/2014

Khoa học và Công nghệ ngày 22/10/2014

(kontumtv.vn)- Thành phố Kon Tum triển khai dự án Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, góp phần phát triển nền nông nghiệp theo hướng bền vững.   ... (Xem tiếp)

Khoa học và Công nghệ ngày 27/8/2014

Khoa học và Công nghệ ngày 27/8/2014

(kontumtv.vn) – Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng phương tiện đo khối lượng, các thiết bị đo điện, nước, thiết bị y tế và an toàn bức xạ ở cơ sở.... (Xem tiếp)

Khoa học và Công nghệ tháng 7/2014

Khoa học và Công nghệ tháng 7/2014

(kontumtv.vn) – Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ đã góp phần tích cực phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.... (Xem tiếp)

Khoa học và Công nghệ tháng 4/2014

Khoa học và Công nghệ tháng 4/2014

(kontumtv.vn) – Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy vậy, triển khai công tác này vẫn còn gặp khó khăn, vướng mắc.... (Xem tiếp)

Khoa học và Công nghệ tháng 2/2014

Khoa học và Công nghệ tháng 2/2014

(kontumtv.vn) – Những năm qua, Trung tâm ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ tỉnh đã có những bước tiến đáng kể khi từng bước làm chủ được công nghệ nhân giống, lai tạo ra những giống cây trồng mới, cho năng suất cao, chất lượng tốt, được người trồng hoa và thị [...]... (Xem tiếp)

Page 7 of 8« First...45678