Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Môi trường đô thị

Môi trường và đô thị 23/11/2020

Môi trường và đô thị 23/11/2020

(kontumtv.vn) – Xung quanh vấn đề xử lý rác thải tại huyện Đăk Hà... (Xem tiếp)

Môi trường và đô thị 26/10/2020

 Môi trường và đô thị 26/10/2020

(kontumtv.vn) – Thu gom rác thải ở khu vực nông thôn... (Xem tiếp)

Môi trường và đô thị 28/9/2020

 Môi trường và đô thị 28/9/2020

(kontumtv.vn) – Thành phố Kon Tum tìm giải pháp phù hợp sửa chữa và chỉnh trang vỉa hè... (Xem tiếp)

Môi trường và đô thị 31/8/2020

 Môi trường và đô thị 31/8/2020

(kontumtv.vn) – Chỉnh trang đô thị hướng tới chào mừng Đại họi đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI... (Xem tiếp)

Môi trường và đô thị 3/8/2020

 Môi trường và đô thị 3/8/2020

(kontumtv.vn) – Xung quanh việc nhà máy xử lý rác thải... (Xem tiếp)

Môi trường và đô thị 6/7/2020

 Môi trường và đô thị 6/7/2020

(kontumtv.vn) – Cần đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định... (Xem tiếp)

Môi trường và đô thị 8/6/2020

 Môi trường và đô thị 8/6/2020

(kontumtv.vn) – Huyện Kon P lông gấp rút hoàn thành các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp... (Xem tiếp)

Môi trường và đô thị 11/5/2020

 Môi trường và đô thị 11/5/2020

(kontumtv.vn) – Xung quanh việc xử lý nước thải Nhà máy chế biến tinh bột sắn huyện Kon Rẫy... (Xem tiếp)

Môi trường và đô thị 13/4/2020

Môi trường và đô thị 13/4/2020

(kontumtv.vn) – Bảo đảm vệ sinh môi trường trong giai đoạn chống dịch Covid-19... (Xem tiếp)

Môi trường và đô thị 16/3/2020

Môi trường và đô thị 16/3/2020

(kontumtv.vn) – Tăng cường vệ sinh môi trường tại các chợ... (Xem tiếp)

Page 1 of 912345...Last »