Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Nghe và thấy

Nghe và thấy 20/1/2020

Nghe và thấy 20/1/2020

(kontumtv.vn) – Những sai phạm trong trật tự xây dựng, quy hoạch đô thị... (Xem tiếp)

Nghe và thấy 23/12/2019

Nghe và thấy 23/12/2019

(kontumtv.vn) – Nhiều hộ dân ở xã Tê Xăng chưa được đền bù diện tích đất... (Xem tiếp)

Nghe và thấy 25/11/2019

Nghe và thấy 25/11/2019

(kontumtv.vn) – Du lịch cộng đồng ở Kon Tum – Thực trạng và những vấn đề đặt ra... (Xem tiếp)

Nghe và thấy 28/10/2019

Nghe và thấy 28/10/2019

(kontumtv.vn) – Tràn lan mô tô, xe máy độ chế ở khu vực nông thôn... (Xem tiếp)

Nghe và thấy 30/9/2019

Nghe và thấy 30/9/2019

(kontumtv.vn) – Bùng phát bệnh bạch hầu, lỗ hổng từ công tác tiêm chủng... (Xem tiếp)

Nghe và thấy 2/9/2019

Nghe và thấy 2/9/2019

(kontumtv.vn) – Câu chuyện thủy điện tại huyện Đăk Glei... (Xem tiếp)

Nghe và thấy 5/8/2019

Nghe và thấy 5/8/2019

(kontumtv.vn) – Người dân tự kéo điện sinh hoạt, nguy cơ mất an toàn rất cao... (Xem tiếp)

Nghe và thấy 8/7/2019

Nghe và thấy 8/7/2019

(kontumtv.vn) – Hiểm họa vượt sông mùa mưa lũ... (Xem tiếp)

Nghe và thấy 10/6/2019

Nghe và thấy 10/6/2019

(kontumtv.vn) – Khai thác cát sỏi và công tác quản lý... (Xem tiếp)

Nghe và thấy 13/5/2019

Nghe và thấy 13/5/2019

(kontumtv.vn) – Người dân gặp khó khăn vì quy hoạch kéo dài... (Xem tiếp)

Page 1 of 812345...Last »