Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Nông thôn mới

Nông thôn mới 12/11/2020

 Nông thôn mới 12/11/2020

(kontumtv.vn) – Xã Hà Mòn tập trung xây dựng xã, thôn nông thôn mới kiểu mẫu... (Xem tiếp)

Nông thôn mới 29/10/2020

 Nông thôn mới 29/10/2020

(kontumtv.vn) – Tập trung hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2020... (Xem tiếp)

Nông thôn mới 15/10/2020

 Nông thôn mới 15/10/2020

(kontumtv.vn) – Xã Măng Cành nỗ lực về đích nông thôn mới  ... (Xem tiếp)

Nông thôn mới 1/10/2020

 Nông thôn mới 1/10/2020

(kontumtv.vn) – Phát huy mô hình giúp nhau kiên cố nhà ở... (Xem tiếp)

Nông thôn mới 17/9/2020

 Nông thôn mới 17/9/2020

(kontumtv.vn) – Bước tiến trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum... (Xem tiếp)

Nông thôn mới 3/9/2020

 Nông thôn mới 3/9/2020

(kontumtv.vn) – Xã Hoà Bình nỗ lực xây dựng khu dân cư kiểu mẫu... (Xem tiếp)

Nông thôn mới 20/8/2020

Nông thôn mới 20/8/2020

(kontumtv.vn) – Xã Đăk Xú về đích nông thôn mới... (Xem tiếp)

Nông thôn mới 6/8/2020

 Nông thôn mới 6/8/2020

 ... (Xem tiếp)

Nông thôn mới 23/7/2020

 Nông thôn mới 23/7/2020

... (Xem tiếp)

Nông thôn mới 9/7/2020

 Nông thôn mới 9/7/2020

(kontumtv.vn) – Nét mới trong xây dựng nông thôn mới ở xã Ya Xier... (Xem tiếp)

Page 1 of 1212345...10...Last »