Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Quốc phòng toàn dân

Quốc phòng toàn dân 11/3/2020

 Quốc phòng toàn dân 11/3/2020

(kontumtv.vn) – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh diễn tập phòng, chống Covid-19... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 12/2/2020

Quốc phòng toàn dân 12/2/2020

(kontumtv.vn) – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum chủ động phòng, chống Covid-19... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 15/1/2020

Quốc phòng toàn dân 15/1/2020

(kontumtv.vn) – Hiệu quả từ đợt sinh hoạt chính trị... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 18/12/2019

Quốc phòng toàn dân 18/12/2019

(kontumtv.vn) – Chung sức xây dựng Nông thôn mới ở  xã Ya Sier, huyện Sa Thầy... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 20/11/2019

Quốc phòng toàn dân 20/11/2019

(kontumtv.vn) – Bộ đội góp phần phát huy, bảo tồn văn hóa truyền thống... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 23/10/2019

Quốc phòng toàn dân 23/10/2019

(kontumtv.vn) – Nữ quân nhân rèn luyện thể lực... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 25/9/2019

Quốc phòng toàn dân  25/9/2019

(kontumtv.vn) – Nhiều hoạt động thiện nguyện với phụ nữ và trẻ em xã Rờ Cơi, huyện Sa Thầy... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 28/8/2019

Quốc phòng toàn dân 28/8/2019

(kontumtv.vn) – Nhiều mô hình ý nghĩa thiết thực đối với phụ nữ và cộng đồng... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 31/7/2019

Quốc phòng toàn dân 31/7/2019

(kontumtv.vn) – Câu chuyện đẹp của những người lính từng ở 02 bên chiến tuyến... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 3/7/2019

Quốc phòng toàn dân 3/7/2019

(kontumtv.vn) – Già làng Xiêng Lăng Bánh góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh ở cơ sở... (Xem tiếp)

Page 1 of 1312345...10...Last »