Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Quốc phòng toàn dân

Quốc phòng toàn dân 29/7/2020

 Quốc phòng toàn dân 29/7/2020

(kontumtv.vn) – Bộ đội góp phần bảo tồn văn hoá truyền thống... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 1/7/2020

 Quốc phòng toàn dân 1/7/2020

(kontumtv.vn) – Xây dựng Đảng để xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 3/6/2020

 Quốc phòng toàn dân 3/6/2020

(kontumtv.vn) – Trưởng thành sau 3 tháng tân binh... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 8/4/2020

Quốc phòng toàn dân 8/4/2020

(kontumtv.vn) – Chăm lo chu đáo cho người dân ở khu cách ly tập trung... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 11/3/2020

 Quốc phòng toàn dân 11/3/2020

(kontumtv.vn) – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh diễn tập phòng, chống Covid-19... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 12/2/2020

Quốc phòng toàn dân 12/2/2020

(kontumtv.vn) – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum chủ động phòng, chống Covid-19... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 15/1/2020

Quốc phòng toàn dân 15/1/2020

(kontumtv.vn) – Hiệu quả từ đợt sinh hoạt chính trị... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 18/12/2019

Quốc phòng toàn dân 18/12/2019

(kontumtv.vn) – Chung sức xây dựng Nông thôn mới ở  xã Ya Sier, huyện Sa Thầy... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 20/11/2019

Quốc phòng toàn dân 20/11/2019

(kontumtv.vn) – Bộ đội góp phần phát huy, bảo tồn văn hóa truyền thống... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 23/10/2019

Quốc phòng toàn dân 23/10/2019

(kontumtv.vn) – Nữ quân nhân rèn luyện thể lực... (Xem tiếp)

Page 1 of 1312345...10...Last »