Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Quốc phòng toàn dân

Quốc phòng toàn dân 20/11/2019

Quốc phòng toàn dân 20/11/2019

(kontumtv.vn) – Bộ đội góp phần phát huy, bảo tồn văn hóa truyền thống... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 23/10/2019

Quốc phòng toàn dân 23/10/2019

(kontumtv.vn) – Nữ quân nhân rèn luyện thể lực... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 25/9/2019

Quốc phòng toàn dân  25/9/2019

(kontumtv.vn) – Nhiều hoạt động thiện nguyện với phụ nữ và trẻ em xã Rờ Cơi, huyện Sa Thầy... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 28/8/2019

Quốc phòng toàn dân 28/8/2019

(kontumtv.vn) – Nhiều mô hình ý nghĩa thiết thực đối với phụ nữ và cộng đồng... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 31/7/2019

Quốc phòng toàn dân 31/7/2019

(kontumtv.vn) – Câu chuyện đẹp của những người lính từng ở 02 bên chiến tuyến... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 3/7/2019

Quốc phòng toàn dân 3/7/2019

(kontumtv.vn) – Già làng Xiêng Lăng Bánh góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh ở cơ sở... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 5/6/2019

Quốc phòng toàn dân 5/6/2019

(kontumtv.vn) – Nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 8/5/2019

Quốc phòng toàn dân 8/5/2019

(kontumtv.vn) – Hội thi Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cơ sở giỏi năm 2019... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 10/4/2019

Quốc phòng toàn dân 10/4/2019

(kontumtv.vn) – Phát huy vai trò quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 13/3/19

Quốc phòng toàn dân 13/3/19

(kontumtv.vn) – Tiểu đoàn 304, Trung đoàn 990 huấn luyện chiến sĩ mới... (Xem tiếp)

Page 1 of 1212345...10...Last »