Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Quốc phòng toàn dân

Quốc phòng toàn dân ngày 6/8/2014

Quốc phòng toàn dân ngày 6/8/2014

(kontumtv.vn) – Tâm tư, tình cảm của 26 hạ sỹ quan, chiến sĩ về dự buổi gặp mặt biểu dương, khen thưởng quân nhân tiêu biểu.... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 23/7/2014

Quốc phòng toàn dân ngày 23/7/2014

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 9/7/2014

Quốc phòng toàn dân ngày 9/7/2014

(kontumtv.vn) – Kết quả sau 5 năm thực hiện Hướng dẫn 35 về tổ chức hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn.... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 25/6/2014

Quốc phòng toàn dân ngày 25/6/2014

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 11/6/2014

Quốc phòng toàn dân ngày 11/6/2014

(kontumtv.vn) – Những ngày trải nghiệm cuộc sống ở Trung đoàn 990.... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 29/4/2014

Quốc phòng toàn dân ngày 29/4/2014

(kontumtv.vn) – Công tác phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ ở lực lượng vũ trang huyện Đăk Hà.... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 14/5/2014

Quốc phòng toàn dân ngày 14/5/2014

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 30/4/2014

Quốc phòng toàn dân ngày 30/4/2014

(kontumtv.vn) – Những năm qua, công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến vững chắc.... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 16/4/2014

Quốc phòng toàn dân ngày 16/4/2014

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 2/4/2014

Quốc phòng toàn dân ngày 2/4/2014

(kontumtv.vn) – Mới ngày nào còn bỡ ngỡ trong bộ quân phục, đến nay họ đã được rèn luyện trong môi trường quân đội hơn một tháng. Với khoảng thời gian đó, các chiến sĩ trẻ đã có ít nhiều cảm nhận về cuộc sống tập thể.... (Xem tiếp)

Page 10 of 12« First...89101112