Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Quốc phòng toàn dân

Quốc phòng toàn dân ngày 2/4/2014

Quốc phòng toàn dân ngày 2/4/2014

(kontumtv.vn) – Mới ngày nào còn bỡ ngỡ trong bộ quân phục, đến nay họ đã được rèn luyện trong môi trường quân đội hơn một tháng. Với khoảng thời gian đó, các chiến sĩ trẻ đã có ít nhiều cảm nhận về cuộc sống tập thể.... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 19/3/2014

Quốc phòng toàn dân ngày 19/3/2014

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 5/3/2014

Quốc phòng toàn dân ngày 5/3/2014

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 19/2/2014

Quốc phòng toàn dân ngày 19/2/2014

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 5/2/2014

Quốc phòng toàn dân ngày 5/2/2014

(kontumtv.vn) – Cứ mỗi độ tết đến xuân về, với mỗi người lính trẻ được đón cái tết đầu tiên là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời quân ngũ. Còn với những người đã không nhớ bao nhiêu cái tết họ ở lại cùng đơn vị, đồng chí, đồng đội, xa gia đình, người [...]... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 22/1/2014

Quốc phòng toàn dân ngày 22/1/2014

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 8/1/2014

Quốc phòng toàn dân ngày 8/1/2014

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 25/12/2013

Quốc phòng toàn dân ngày 25/12/2013

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 11/12/2013

Quốc phòng toàn dân ngày 11/12/2013

Một số hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh sẽ được phản ánh trong chuyên mục: Quốc phòng toàn dân hôm nay... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 27/11/2013

Quốc phòng toàn dân ngày 27/11/2013

Một số hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh sẽ được phản ánh trong chuyên mục: Quốc phòng toàn dân hôm nay... (Xem tiếp)

Page 10 of 11« First...7891011