Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Quốc phòng toàn dân

Quốc phòng toàn dân ngày 30/4/2014

Quốc phòng toàn dân ngày 30/4/2014

(kontumtv.vn) – Những năm qua, công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến vững chắc.... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 16/4/2014

Quốc phòng toàn dân ngày 16/4/2014

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 2/4/2014

Quốc phòng toàn dân ngày 2/4/2014

(kontumtv.vn) – Mới ngày nào còn bỡ ngỡ trong bộ quân phục, đến nay họ đã được rèn luyện trong môi trường quân đội hơn một tháng. Với khoảng thời gian đó, các chiến sĩ trẻ đã có ít nhiều cảm nhận về cuộc sống tập thể.... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 19/3/2014

Quốc phòng toàn dân ngày 19/3/2014

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 5/3/2014

Quốc phòng toàn dân ngày 5/3/2014

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 19/2/2014

Quốc phòng toàn dân ngày 19/2/2014

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 5/2/2014

Quốc phòng toàn dân ngày 5/2/2014

(kontumtv.vn) – Cứ mỗi độ tết đến xuân về, với mỗi người lính trẻ được đón cái tết đầu tiên là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời quân ngũ. Còn với những người đã không nhớ bao nhiêu cái tết họ ở lại cùng đơn vị, đồng chí, đồng đội, xa gia đình, người [...]... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 22/1/2014

Quốc phòng toàn dân ngày 22/1/2014

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 8/1/2014

Quốc phòng toàn dân ngày 8/1/2014

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 25/12/2013

Quốc phòng toàn dân ngày 25/12/2013

... (Xem tiếp)

Page 10 of 11« First...7891011