Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Quốc phòng toàn dân

Quốc phòng toàn dân 4/7/2018

Quốc phòng toàn dân 4/7/2018

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 6/6/2018

Quốc phòng toàn dân 6/6/2018

(kontumtv.vn) – Phong trào rèn luyện thể lực ở Tiểu đoàn 304... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 9/5/2018

Quốc phòng toàn dân 9/5/2018

(kontumtv.vn) – Nâng cao chất lượng huấn luyện ở Đại đội 189... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 11/4/2018

Quốc phòng toàn dân 11/4/2018

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 14/3/2018

Quốc phòng toàn dân 14/3/2018

(kontumtv.vn) – Trung đoàn 990 nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 14/2/2018

Quốc phòng toàn dân 14/2/2018

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 17/1/2018

Quốc phòng toàn dân 17/1/2018

(kontumtv.vn) – Trạm xá Quân y – nơi gắn kết tình quân dân... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 20/12/2017

Quốc phòng toàn dân 20/12/2017

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 22/11/2017

Quốc phòng toàn dân 22/11/2017

(kontumtv.vn) – Hiệu quả từ mô hình thu gom giấy loại... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 25/10/2017

Quốc phòng toàn dân 25/10/2017

(kontumtv.vn) – Nơi hội tụ nhiều điển hình tiên tiến... (Xem tiếp)

Page 2 of 1212345...10...Last »