Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Quốc phòng toàn dân

Quốc phòng toàn dân 8/5/2019

Quốc phòng toàn dân 8/5/2019

(kontumtv.vn) – Hội thi Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cơ sở giỏi năm 2019... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 10/4/2019

Quốc phòng toàn dân 10/4/2019

(kontumtv.vn) – Phát huy vai trò quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 13/3/19

Quốc phòng toàn dân 13/3/19

(kontumtv.vn) – Tiểu đoàn 304, Trung đoàn 990 huấn luyện chiến sĩ mới... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 13/2/2019

Quốc phòng toàn dân 13/2/2019

(kontumtv.vn) – Kon Tum sẵn sàng cho ngày hội tòng quân... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 16/1/2019

Quốc phòng toàn dân 16/1/2019

(kontumtv.vn) – Ghi nhận công tác tuyển quân ở huyện Đăk Glei... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 19/12/2018

Quốc phòng toàn dân 19/12/2018

(kontumtv.vn) – Thượng úy Nguyễn Quốc Huy năng nổ, nhiệt tình... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 21/11/2018

Quốc phòng toàn dân 21/11/2018

(kontumtv.vn) – Bộ đội góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 24/10/2018

Quốc phòng toàn dân 24/10/2018

(kontumtv.vn) – Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 26/9/2018

Quốc phòng toàn dân 26/9/2018

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 4/7/2018

Quốc phòng toàn dân 4/7/2018

... (Xem tiếp)

Page 2 of 1312345...10...Last »