Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Quốc phòng toàn dân

Quốc phòng toàn dân 2/8/2017

Quốc phòng toàn dân 2/8/2017

(kontumtv.vn) – Đẩy mạnh tăng gia sản xuất nâng cao đời sống bộ đội... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 5/7/2017

Quốc phòng toàn dân 5/7/2017

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 21/6/2017

Quốc phòng toàn dân 21/6/2017

(kontumtv.vn) – Người sĩ quan trẻ đam mê sáng kiến... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 24/5/2017

Quốc phòng toàn dân 24/5/2017

(kontumtv.vn) – Tọa đàm làm theo Bác ở các đơn vị, lực lượng vũ trang... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 26/4/2017

Quốc phòng toàn dân 26/4/2017

(kontumtv.vn) – Những già làng, trưởng thôn tiêu biểu... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 29/3/2017

Quốc phòng toàn dân 29/3/2017

(kontumtv.vn) – Hiến đất xây trường mong con cháu được học tốt hơn... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 1/3/2017

Quốc phòng toàn dân 1/3/2017

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 2/2/2017

Quốc phòng toàn dân 2/2/2017

(kontumtv.vn) – Ngày xuân của những chiến sĩ nuôi quân... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 4/1/2017

Quốc phòng toàn dân 4/1/2017

(kontumtv.vn) – Ghi nhận Hội thi sáng kiến , cải tiến mô hình, đồng dùng huấn luyện năm 2017 ở TP. Kon Tum... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 7/12/2016

Quốc phòng toàn dân 7/12/2016

... (Xem tiếp)

Page 3 of 1212345...10...Last »