Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Quốc phòng toàn dân

Quốc phòng toàn dân 26/10/2016

Quốc phòng toàn dân 26/10/2016

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 12/10/2016

Quốc phòng toàn dân 12/10/2016

(kontumtv.vn) – Chiến sĩ dân quân nơi vùng biên... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 28/9/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 28/9/2016

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 14/9/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 14/9/2016

(kontumtv.vn) – Cả nhà là đồng chí... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 31/8/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 31/8/2016

(kontumtv.vn) – Hiệu quả 5 năm thực hiện công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum.... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 17/8/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 17/8/2016

(kontumtv.vn) – Hiệu quả từ mô hình “Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”  ... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 3/8/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 3/8/2016

(kontumtv.vn) – Tuổi trẻ lực lượng vũ trang với Mùa hè xanh tình nguyện... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 20/7/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 20/7/2016

(kontumtv.vn) – Lực lượng vũ trang tỉnh với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 6/7/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 6/7/2016

(kontumtv.vn) – Làm sạch bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh  ... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 22/6/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 22/6/2016

(kontumtv.vn) – Sinh viên trên thao trường  ... (Xem tiếp)

Page 4 of 11« First...23456...10...Last »