Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Quốc phòng toàn dân

Quốc phòng toàn dân 7/12/2016

Quốc phòng toàn dân 7/12/2016

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 24/11/2016

Quốc phòng toàn dân 24/11/2016

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 9/11/2016

Quốc phòng toàn dân 9/11/2016

(kontumtv.vn) – Ghi nhận hội thi cán bộ chính sách giỏi năm 2016  ... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 26/10/2016

Quốc phòng toàn dân 26/10/2016

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 12/10/2016

Quốc phòng toàn dân 12/10/2016

(kontumtv.vn) – Chiến sĩ dân quân nơi vùng biên... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 28/9/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 28/9/2016

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 14/9/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 14/9/2016

(kontumtv.vn) – Cả nhà là đồng chí... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 31/8/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 31/8/2016

(kontumtv.vn) – Hiệu quả 5 năm thực hiện công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum.... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 17/8/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 17/8/2016

(kontumtv.vn) – Hiệu quả từ mô hình “Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”  ... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 3/8/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 3/8/2016

(kontumtv.vn) – Tuổi trẻ lực lượng vũ trang với Mùa hè xanh tình nguyện... (Xem tiếp)

Page 4 of 12« First...23456...10...Last »