Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Quốc phòng toàn dân

Quốc phòng toàn dân 2/2/2017

Quốc phòng toàn dân 2/2/2017

(kontumtv.vn) – Ngày xuân của những chiến sĩ nuôi quân... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 4/1/2017

Quốc phòng toàn dân 4/1/2017

(kontumtv.vn) – Ghi nhận Hội thi sáng kiến , cải tiến mô hình, đồng dùng huấn luyện năm 2017 ở TP. Kon Tum... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 7/12/2016

Quốc phòng toàn dân 7/12/2016

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 7/12/2016

Quốc phòng toàn dân 7/12/2016

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 24/11/2016

Quốc phòng toàn dân 24/11/2016

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 9/11/2016

Quốc phòng toàn dân 9/11/2016

(kontumtv.vn) – Ghi nhận hội thi cán bộ chính sách giỏi năm 2016  ... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 26/10/2016

Quốc phòng toàn dân 26/10/2016

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 12/10/2016

Quốc phòng toàn dân 12/10/2016

(kontumtv.vn) – Chiến sĩ dân quân nơi vùng biên... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 28/9/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 28/9/2016

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 14/9/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 14/9/2016

(kontumtv.vn) – Cả nhà là đồng chí... (Xem tiếp)

Page 4 of 12« First...23456...10...Last »