Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Quốc phòng toàn dân

Quốc phòng toàn dân ngày 8/6/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 8/6/2016

(kontumtv.vn) – Nữ quân nhân với sáng kiến, sản phẩm khéo tay... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 25/5/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 25/5/2016

(kontumtv.vn) – Nữ quân nhân với sáng kiến, sản phẩm khéo tay... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 11/5/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 11/5/2016

(kontumtv.vn) – Lực lượng vũ trang tỉnh tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp  ... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 27/4/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 27/4/2016

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 13/4/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 13/4/2016

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 30/3/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 30/3/2016

(kontumtv.vn)- Lực lượng vũ trang tỉnh giúp Nhân dân chống hạn... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 16/3/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 16/3/2016

(kontumtv.vn) – Những công trình thiết thực tặng bà con nhân dân... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 2/3/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 2/3/2016

(kontumtv.vn) – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp sức trong xây dựng nông thôn mới  ... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 17/2/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 17/2/2016

(kontumtv.vn) – Xuân nơi biên giới... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 3/2/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 3/2/2016

(kontumtv.vn) – Tết của những người lính làm nhiệm vụ xa Tổ quốc  ... (Xem tiếp)

Page 5 of 11« First...34567...10...Last »