Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Quốc phòng toàn dân

Quốc phòng toàn dân ngày 20/7/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 20/7/2016

(kontumtv.vn) – Lực lượng vũ trang tỉnh với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 6/7/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 6/7/2016

(kontumtv.vn) – Làm sạch bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh  ... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 22/6/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 22/6/2016

(kontumtv.vn) – Sinh viên trên thao trường  ... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 8/6/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 8/6/2016

(kontumtv.vn) – Nữ quân nhân với sáng kiến, sản phẩm khéo tay... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 25/5/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 25/5/2016

(kontumtv.vn) – Nữ quân nhân với sáng kiến, sản phẩm khéo tay... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 11/5/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 11/5/2016

(kontumtv.vn) – Lực lượng vũ trang tỉnh tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp  ... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 27/4/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 27/4/2016

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 13/4/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 13/4/2016

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 30/3/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 30/3/2016

(kontumtv.vn)- Lực lượng vũ trang tỉnh giúp Nhân dân chống hạn... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 16/3/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 16/3/2016

(kontumtv.vn) – Những công trình thiết thực tặng bà con nhân dân... (Xem tiếp)

Page 5 of 12« First...34567...10...Last »