Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Quốc phòng toàn dân

Quốc phòng toàn dân ngày 13/4/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 13/4/2016

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 30/3/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 30/3/2016

(kontumtv.vn)- Lực lượng vũ trang tỉnh giúp Nhân dân chống hạn... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 16/3/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 16/3/2016

(kontumtv.vn) – Những công trình thiết thực tặng bà con nhân dân... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 2/3/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 2/3/2016

(kontumtv.vn) – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp sức trong xây dựng nông thôn mới  ... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 17/2/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 17/2/2016

(kontumtv.vn) – Xuân nơi biên giới... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 3/2/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 3/2/2016

(kontumtv.vn) – Tết của những người lính làm nhiệm vụ xa Tổ quốc  ... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 20/1/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 20/1/2016

(kontumtv.vn) – Ghi nhận từ hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, thiết bị năm 2016  ... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 6/1/2016

Quốc phòng toàn dân ngày 6/1/2016

(kontumtv.vn) – Tỉnh Kon Tum hoàn thành công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2016... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 23/12/2015

Quốc phòng toàn dân ngày 23/12/2015

(kontumtv.vn) – Các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “ba nhất”... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân ngày 9/12/2015

Quốc phòng toàn dân ngày 9/12/2015

(kontumtv.vn) – Thành phố Kon Tum hoàn thành công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2016... (Xem tiếp)

Page 5 of 11« First...34567...10...Last »