Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Sức khoẻ cho cộng đồng

Sức khoẻ cho cộng đồng 5/5/2019

Sức khoẻ cho cộng đồng  5/5/2019

(kontumtv.vn) – Nhiều rủi ro khi sinh tại nhà... (Xem tiếp)

Sức khoẻ cho cộng đồng 7/4/2019

Sức khoẻ cho cộng đồng 7/4/2019

(kontumtv.vn) – Những kết quả đạt được của chương trình tiêm chủng mở rộng... (Xem tiếp)

Sức khoẻ cho cộng đồng 10/3/2019

Sức khoẻ cho cộng đồng  10/3/2019

(kontumtv.vn) – Các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết chủ động và phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa... (Xem tiếp)

Sức khoẻ cho cộng đồng 10/2/2019

Sức khoẻ cho cộng đồng 10/2/2019

(kontumtv.vn) – Ngành y tế tỉnh Kon Tum nỗ lực chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới... (Xem tiếp)

Sức khoẻ cho cộng đồng 13/1/2019

Sức khoẻ cho cộng đồng 13/1/2019

(kontumtv.vn) – An toàn thực phẩm bánh, kẹo dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi... (Xem tiếp)

Sức khoẻ cho cộng đồng 16/12/2018

Sức khoẻ cho cộng đồng  16/12/2018

(kontumtv.vn) – Chuyển biến trong công tác điều trị HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh... (Xem tiếp)

Sức khoẻ cho cộng đồng 18/11/2018

Sức khoẻ cho cộng đồng 18/11/2018

(kontumtv.vn) – Hiệu quả sau 03 năm điều trị bằng methadone... (Xem tiếp)

Sức khoẻ cho cộng đồng 21/10/2018

Sức khoẻ cho cộng đồng 21/10/2018

(kontumtv.vn) – Tăng cường phòng chống các bệnh không lây nhiễm... (Xem tiếp)

Sức khoẻ cho cộng đồng 23/9/2018

Sức khoẻ cho cộng đồng 23/9/2018

(kontumtv.vn) – Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người bệnh... (Xem tiếp)

Sức khoẻ cho cộng đồng 26/8/2018

Sức khoẻ cho cộng đồng 26/8/2018

(kontumtv.vn) – Chủ động phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa... (Xem tiếp)

Page 1 of 512345