Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Văn minh đô thị Kon Tum

Văn minh đô thị Kon Tum ngày 7/10/2014

Văn minh đô thị Kon Tum ngày 7/10/2014

(kontumtv.vn) – Thành phố Kon Tum đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị  góp phần xây dựng đô thị sang, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường.  ... (Xem tiếp)

Văn minh đô thị Kon Tum ngày 23/9/2014

Văn minh đô thị Kon Tum ngày 23/9/2014

(kontumtv.vn) – Cần siết chặt quản lý nhà nước về quảng cáo, tuyên truyền trực quan nhằm góp phần xây dựng thành phố Kon Tum đạt văn minh đô thị.  ... (Xem tiếp)

Văn minh đô thị Kon Tum ngày 9/9/2014

Văn minh đô thị Kon Tum ngày 9/9/2014

(kontumtv.vn) – Thành phố Kon Tum thực hiện thí điểm phân loại rác thải tại 16 tổ dân phố trên địa bàn phường Quang Trung đã đem lại hiệu quả xã hội rõ rệt.... (Xem tiếp)

Văn minh đô thị Kon Tum ngày 26/8/2014

Văn minh đô thị Kon Tum ngày 26/8/2014

(kontumtv.vn) – Qua 2 năm thực hiện kế hoạch “3 không”, thành phố Kon Tum đã có những chuyển biến tích cực.  ... (Xem tiếp)

Văn minh đô thị Kon Tum ngày 12/8/2014

Văn minh đô thị Kon Tum ngày 12/8/2014

(kontumtv.vn) – Thành phố Kon Tum triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm chấn chỉnh, thiết lập hành lang an toàn giao thông đô thị.... (Xem tiếp)

Văn minh đô thị Kon Tum ngày 29/7/2014

Văn minh đô thị Kon Tum ngày 29/7/2014

(kontumtv.vn) – Người dân thành phố Kon Tum chung tay xây dựng thành phố “sáng, xanh, sạch, đẹp”.... (Xem tiếp)

Page 3 of 3123