Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Vì trẻ thơ

Vì trẻ thơ 18/6/2018

Vì trẻ thơ 18/6/2018

(kontumtv.vn) – Nhiều hoạt động tổ chức cho trẻ em tại khu dân cư trong dịp hè... (Xem tiếp)

Vì trẻ thơ 21/5/2018

Vì trẻ thơ 21/5/2018

(kontumtv.vn) – Chương trình Sữa học đường góp phần nâng cao tầm vóc, thể thực của trẻ em tỉnh Kon Tum... (Xem tiếp)

Vì trẻ thơ 23/4/2018

Vì trẻ thơ 23/4/2018

(kontumtv.vn) – Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non... (Xem tiếp)

Vì trẻ thơ 26/3/2018

Vì trẻ thơ 26/3/2018

(kontumtv.vn) – Phát huy vai trò tổ chức đoàn trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em... (Xem tiếp)

Vì trẻ thơ 26/2/2018

Vì trẻ thơ 26/2/2018

(kontumtv.vn) – Chăm lo tết cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt... (Xem tiếp)

Vì trẻ thơ 29/1/2018

Vì trẻ thơ 29/1/2018

(kontumtv.vn) – Quỹ bảo trợ trẻ em góp phần tích cực bảo vệ, chăm sóc trẻ... (Xem tiếp)

Vì trẻ thơ 1/1/2018

Vì trẻ thơ 1/1/2018

(kontumtv.vn) – Hiệu quả từ việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ... (Xem tiếp)

Vì trẻ thơ 4/12/2017

Vì trẻ thơ 4/12/2017

(kontumtv.vn) – Phát huy vai trò của nhà trường trong thực hiện Luật trẻ em... (Xem tiếp)

Vì trẻ thơ 6/11/2017

Vì trẻ thơ 6/11/2017

(kontumtv.vn) – Quan tâm chăm lo cho trẻ em khuyết tật... (Xem tiếp)

Vì trẻ thơ 9/10/2017

Vì trẻ thơ 9/10/2017

(kontumtv.vn) – Thực hiện tốt công tác xã hội hóa, góp phần bảo đảm quyền học tập, vui chơi của trẻ em đặc biệt khó khăn... (Xem tiếp)

Page 1 of 612345...Last »