Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Vì trẻ thơ

Vì trẻ thơ ngày 2/3/2015

Vì trẻ thơ ngày 2/3/2015

(kontumtv.vn) – Chăm lo Tết cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn  ... (Xem tiếp)

Vì trẻ thơ ngày 22/1/2015

Vì trẻ thơ ngày 22/1/2015

(kontumtv.vn) - Hội khuyến học tỉnh Kon Tum hỗ trợ, khuyến khích học sinh nghèo học giỏi vươn lên trong học tập... (Xem tiếp)

Vì trẻ thơ ngày 25/12/2014

Vì trẻ thơ ngày 25/12/2014

(kontumtv.vn) – Thành phố Kon Tum nỗ lực xây dựng xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em... (Xem tiếp)

Vì trẻ thơ ngày 27/11/2014

Vì trẻ thơ ngày 27/11/2014

... (Xem tiếp)

Vì trẻ thơ ngày 30/10/2014

Vì trẻ thơ ngày 30/10/2014

(kontumtv.vn) – Tỉnh Kon Tum triển khai đạt hiệu quả chiến dịch tiêm chủng văc xin Sởi – Rubella nhằm nâng cao công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ em.... (Xem tiếp)

Vì trẻ thơ ngày 2/10/2014

Vì trẻ thơ ngày 2/10/2014

(kontumtv.vn) – Huyện Kon Rẫy triển khai nhiều giải pháp thiết thực trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.... (Xem tiếp)

Vì trẻ thơ ngày 4/9/2014

Vì trẻ thơ ngày 4/9/2014

(kontumtv.vn) – Các ngành, các cấp đã quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường.... (Xem tiếp)

Vì trẻ thơ ngày 7/8/2014

Vì trẻ thơ ngày 7/8/2014

... (Xem tiếp)

Vì trẻ thơ ngày 10/7/2014

Vì trẻ thơ ngày 10/7/2014

(kontumtv.vn) – Tổ chức các sân chơi bổ ích cho trẻ em trong dịp hè trên địa bàn thành phố Kon Tum.  ... (Xem tiếp)

Vì trẻ thơ ngày 12/6/2014

Vì trẻ thơ ngày 12/6/2014

(kontumtv.vn) – Các cấp, các ngành cần quan tâm, chăm sóc hơn nữa, không để trẻ em lang thang.... (Xem tiếp)

Page 6 of 7« First...34567