Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Vì trẻ thơ

Vì trẻ thơ ngày 2/10/2014

Vì trẻ thơ ngày 2/10/2014

(kontumtv.vn) – Huyện Kon Rẫy triển khai nhiều giải pháp thiết thực trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.... (Xem tiếp)

Vì trẻ thơ ngày 4/9/2014

Vì trẻ thơ ngày 4/9/2014

(kontumtv.vn) – Các ngành, các cấp đã quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường.... (Xem tiếp)

Vì trẻ thơ ngày 7/8/2014

Vì trẻ thơ ngày 7/8/2014

... (Xem tiếp)

Vì trẻ thơ ngày 10/7/2014

Vì trẻ thơ ngày 10/7/2014

(kontumtv.vn) – Tổ chức các sân chơi bổ ích cho trẻ em trong dịp hè trên địa bàn thành phố Kon Tum.  ... (Xem tiếp)

Vì trẻ thơ ngày 12/6/2014

Vì trẻ thơ ngày 12/6/2014

(kontumtv.vn) – Các cấp, các ngành cần quan tâm, chăm sóc hơn nữa, không để trẻ em lang thang.... (Xem tiếp)

Vì trẻ thơ ngày 17/4/2014

Vì trẻ thơ ngày 17/4/2014

... (Xem tiếp)

Vì trẻ thơ ngày 20/3/2014

Vì trẻ thơ ngày 20/3/2014

... (Xem tiếp)

Vì trẻ thơ ngày 20/2/2014

Vì trẻ thơ ngày 20/2/2014

(kontumtv.vn) – Công tác chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho trẻ em khuyết tật luôn được các cấp, các ngành, các tổ chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum quan tâm…... (Xem tiếp)

Vì trẻ thơ ngày 23/1/2014

Vì trẻ thơ ngày 23/1/2014

(kontumtv.vn) – Sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức, các nhà hảo tâm dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp tết đến xuân về luôn đem lại sự ấm áp và niềm tin cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt [...]... (Xem tiếp)

Vì trẻ thơ ngày 26/12/2013

    Vì trẻ thơ ngày 26/12/2013

... (Xem tiếp)

Page 6 of 7« First...34567