Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Ý Đảng lòng dân

Ý Đảng lòng dân 17/1/2020

Ý Đảng lòng dân 17/1/2020

(kontumtv.vn) – Khi nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống tại huyện Sa Thầy... (Xem tiếp)

Ý Đảng lòng dân 3/1/2020

Ý Đảng lòng dân 3/1/2020

(kontumtv.vn) – Thành phố Kon Tum quan tâm chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... (Xem tiếp)

Ý Đảng lòng dân 20/12/2019

Ý Đảng lòng dân 20/12/2019

(kontumtv.vn) – Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể... (Xem tiếp)

Ý Đảng lòng dân 13/12/2019

Ý Đảng lòng dân 13/12/2019

(kontumtv.vn) – Xã Ngọc Lây đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống... (Xem tiếp)

Ý Đảng lòng dân 6/12/2019

Ý Đảng lòng dân 6/12/2019

(kontumtv.vn) – Chính sách dân tộc – đòn bẩy phát triển kinh tế... (Xem tiếp)

Ý Đảng lòng dân 22/11/2019

Ý Đảng lòng dân  22/11/2019

(kontumtv.vn) – Ngành Giáo dục – Đào tạo huyện Tu Mơ Rông nâng cao chất lượng học sinh người dân tộc thiểu số... (Xem tiếp)

Ý Đảng lòng dân 8/11/2019

Ý Đảng lòng dân 8/11/2019

(kontumtv.vn) – Huyện Kon Plông đẩy mạnh triển khai 03 lĩnh vực đột phá... (Xem tiếp)

Ý Đảng lòng dân 25/10/2019

Ý Đảng lòng dân 25/10/2019

(kontumtv.vn) – Huyện Kon Rẫy đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo nghị quyết 29... (Xem tiếp)

Ý Đảng lòng dân 11/10/2019

Ý Đảng lòng dân 11/10/2019

(kontumtv.vn) – Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy – đòn bẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... (Xem tiếp)

Ý Đảng lòng dân 27/9/2019

Ý Đảng lòng dân 27/9/2019

(kontumtv.vn) – Phát huy hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm... (Xem tiếp)

Page 1 of 2412345...1020...Last »