Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 13/5/2018

Đã đăng vào 14 Tháng 5, 2018 lúc 6:25

(kontumtv.vn) – Giám đốc sở Y tế Đào Duy Khánh trả lời về việc quản lý dược phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét