Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời 16/9/2018

Đã đăng vào 17 Tháng 9, 2018 lúc 6:10

(kontumtv.vn) – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Trung Hải trả lời việc việc bố trí, sắp xếp các khu tái định cư

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét