Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 17/2/2019

Đã đăng vào 18 Tháng 2, 2019 lúc 6:07

(kontumtv.vn) Giám đốc sở LĐTB và Xã hội trả lời về việc giải quyết chế độ cho các đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét