Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 18/2/2018

Đã đăng vào 19 Tháng 2, 2018 lúc 6:53

(kontumtv.vn) – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội A Kang trả lời về việc chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét