Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 22/12/2019

Đã đăng vào 23 Tháng 12, 2019 lúc 5:15

(kontumtv.vn) – Giám đốc Sở Công thương Lê Như Nhất trả lời về việc bình ổn giá hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét