Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 24/12/2018

Đã đăng vào 24 Tháng 12, 2018 lúc 6:16

(kontumtv.vn) – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Đức Hạnh giải thích về những thắc mắc của người dân về việc hoàn thổ sau khi khai thác vàng sa khoáng

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét