Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 5/2/2017

Đã đăng vào 6 Tháng 2, 2017 lúc 6:28

(kontumtv.vn) – Bà Phạm Thị Trung – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch trả lời về phát triển du lịch, bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét