Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 5/3/2017

Đã đăng vào 6 Tháng 3, 2017 lúc 6:52

(kontumtv.vn) – Ông Nguyễn Phúc Phận – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời về việc thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển cao đẳng, đại học

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét