Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 8/1/2017

Đã đăng vào 9 Tháng 1, 2017 lúc 6:16

(kontumtv.vn) – Ông Lê Như Nhất – Giám đốc Sở Công thương trao đổi các giải pháp về bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét