Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 8/7/2018

Đã đăng vào 9 Tháng 7, 2018 lúc 6:20

(kontumtv.vn) – Ông Văn Tất Cường – Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh trả lời về việc ứng phó, phòng chống thiên tai

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét