Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời 9/6/2019

Đã đăng vào 10 Tháng 6, 2019 lúc 5:42

(kontumtv.vn) – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Bình trả lời về việc bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét