Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 9/7/2017

Đã đăng vào 10 Tháng 7, 2017 lúc 6:27

(kontumtv.vn) – Giám đốc sở Y tế Đào Duy Khánh trả lời về việc cứu chữa những người có nguy cơ phơi nhiễm HIV khi cấp cứu nạn nhân bị TNGT nhiễm HIV

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét