Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 15/5/2016

Đã đăng vào 16 Tháng 5, 2016 lúc 6:38

(kontumtv.vn) – Ông Đồng Thanh Xuân – Giám đốc Sở Tài chính trả lời về việc tham mưu UBND tỉnh quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét