Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 3/4/2016

Đã đăng vào 4 Tháng 4, 2016 lúc 6:55

(kontumtv.vn) – Ông Nguyễn Trung Hải – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời về các giải pháp phòng chống hạn

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét